magasinet-rus.dk

Forside Behandling Ambulant Hun giver brugerne en stemme

Hun giver brugerne en stemme

Udskriv

Antropolog Katrine Johansen har i 2 ½ år fulgt brugere med dobbeltdiagnoser og personalet på ambulatoriet KASA. Det er der kommet nogle spændende betragtninger ud af.

En antropolog på feltarbejde blandt mennesker med dobbeltdiagnoser er ikke en konstellation, man møder hver dag. Men for Katrine Johansen er det at lave antropologiske studier blandt mennesker med psykiske problemer ikke noget nyt. Hun havde lige afsluttet sin Ph.d. om danskere af anden etnisk baggrund med psykiske problemer, da KASA i Glostrup henvendte sig i 2005.

KASA er selv en meget ung institution, oprettet af Københavns Amt i 2004 for at give et specialtilbud til mennesker med både psykiatriske diagnoser og stofmisbrugsproblemer. Det er de tunge brugere, der visiteres til KASA. De lider af skizofreni, paranoia eller alvorlige personlighedsforstyrrelser samtidig med, at langt de fleste har et forbrug af typisk heroin og ketogan eller af hash, kokain og amfetamin for en mindre dels vedkommende.

- Det er mennesker, for hvem livet er totalt kaos, når de ankommer her. De har så mange ting at slås med, at deres behandling på KASA oftest ikke bliver direkte fremadskridende, men mere cirkulær. Hvis de eksempelvis får lidt mere styr på stofforbruget vha. metadon, samtaler og samvær på KASA, så sker der ofte noget på andre fronter, der vælter hele læsset. Det kan være kriminalitet, sygdom, en kaotisk boligsituation osv., fortæller Katrine Johansen.

Det antropologiske værktøj
KASAs tilgang til behandling hviler på skadesreduktion. Det handler ikke kun om at få brugerne til at stoppe deres misbrug men også om at hjælpe dem til at få et bedre liv med misbruget eller stofbruget, som KASAs personale benævner det. Det betyder bl.a., at hvis en beboer får substitutionsbehandling (fx metadon), men går ud og tager noget stof ved siden af, vil den logiske konklusion fra KASAs personale være, at brugeren så ikke får substitution nok, siden han/hun har brug for at tage stof ved siden af.

En del af KASAs brugere har en drøm om at blive stoffrie, andre ved godt, at de altid vil være på en eller anden form for substitutionsbehandling. Men de ønsker sig alle sammen et bedre liv med mindre kaos, frygt og usikkerhed, siger Katrine Johansen.

Hun er igennem de seneste 2½år, hvor projektet har kørt, kommet tæt på mange af brugerne. Hendes metoder til indsamling af viden blandt både personale og brugere er de klassiske antropologiske værktøjer – interview og observationer.

- Det kan være svært at give denne her gruppe stemme, fordi deres enkelte udsagn ofte er meget farvet af, hvordan de har det her og nu. Har de lige fået en ekstra el-regning på 5.000 kr. ind ad brevsprækken, inden de tog bussen herud, så er det hele bare noget lort – også KASA. Dagen efter er KASA helt fantastisk. Derfor er det altafgørende, at jeg er her over en lang periode og også bare sidder i caféen og småsnakker med brugerne og lytter til deres snakke med hinanden, mener Katrine Johansen.

At kunne være den man er
Ud fra det store materiale, Katrine Johansen i dag har indsamlet om dagligdagen i KASA, er hun ikke i tvivl om brugernes holdning.

- De er meget glade for at have et sted, hvor de kan være sig selv. Hvor de fx ikke behøver at lade, som om de ikke har et misbrugsproblem. Det har været et stort problem for mange af dem i tidligere ikke-integrerede behandlingsforløb. Hos psykiateren/psykologen har de fået at vide, at de ikke kunne blive behandlet, hvis de havde et misbrugsproblem, og omvendt de steder, hvor man prøvede at hjælpe dem væk fra misbruget. Så de har i mange år ikke oplevet, at det var ok at være den, de er.

En anden konsekvens af at føle sig respekteret er ifølge Katrine Johansen, at brugerne fortæller deres kontaktperson ting, som de ellers aldrig ville fortælle en repræsentant for systemet. Denne gensidige respekt og tillid mellem kontaktpersonen og brugeren er en anden af de ting, brugerne sætter meget pris på. Og samtidig er denne tillid med til at gøre KASAs målsætning om skadesreduktion mulig.

- En del af brugerne har været stiknarkomaner i rigtig mange år og har svært ved at finde årer at stikke i, når de så alligevel tager stof ved siden af deres substitution. De stikker sig derfor i fx lysken og får sår og bylder. Men de har så stor tillid til deres kontaktperson, at de ofte kommer og fortæller, at nu har de altså stukket sig der og fået et stort sår. Og personalet har så mulighed for at hjælpe til med at mindske skaden.

Kontaktpersonen har altid tid
Selve kontaktpersonsystemet fremhæves også meget af brugerne.

- De oplever, at deres kontaktperson altid har tid til at snakke og hjælpe med fx praktiske ting. En kontaktperson kan fx tage med en bruger hjem og rydde op, hvis det hele er sandet til, eller hjælpe med at få en aftale hos den praktiserende læge, som brugeren har brændt af 20 gange, siger Katrine Johansen.

På KASA lytter man ifølge Katrine Johansen generelt meget til brugerne.

- Hvis en bruger over længere tid fx ikke kan komme overens med sin kontaktperson, tages problematikken op i behandlergruppen, og man ser kritisk på kontaktpersonens rolle, når man vurderer, om brugeren skal have lov til at skifte.

Misbruget forsvinder ikke
Den eneste umiddelbart negative ting, som flere brugere giver udtryk for i Katrine Johansens materiale, er, at de ikke føler, at de kommer af med deres misbrug gennem behandlingen på KASA.

- Det handler nok i høj grad om, at brugerne har et mere traditionelt syn på behandling, end personalet har. Personalet ønsker dem selvfølgelig også stoffri, men ved, at deres tunge dobbeltdiagnoser gør det urealistisk at forvente, at de efter typisk 2-3 års behandling på ambulatoriet KASA går stoffrie ud af døren til et spændende job, fortæller Katrine Johansen.

KASA er tænkt som en station på vejen. En periode, hvor man gennem en integreret behandling prøver at stabilisere brugeren. Nogle brugere har så mod på at fortsætte til et integreret døgntilbud, hvor målet er – gennem en langt mere intensiv behandling – at få dem ud af misbruget og til at fungere endnu bedre psykisk.

- Men det er kun få med så alvorlige psykiske problemer, som KASAs brugere har, der kan se sig selv forpligtet i et døgntilbud.

Hvad der sker med resten – altså størsteparten af brugerne, når de efter 2-3 år sluses ud af KASA, er ifølge antropologens studier et større problem.

- Fra at have oplevet KASAs integrerede behandling går de videre i et opdelt system. De skal nu tre forskellige steder hen for at få henholdsvis medicin for deres psykiske lidelser, substitutionsbehandling og et værested at komme i. Det bliver let alt for kompliceret for dem, siger Katrine Johansen.

Behandlingen giver mening
Hvis antropologen skal drage en foreløbig konklusion på sit 2 ½ års arbejde på KASA, der afsluttes i august med den endelige rapport, falder den i tre dele:

- Det giver mening at behandle mennesker med en dobbeltdiagnose.

- Det betyder noget for de mennesker at være i behandlingen. De er glade for at have et sted, hvor der er nogle, der gider hjælpe dem og høre på dem.

- Det tager tid. Mange af dem vil have brug for kontinuerlig og meget gerne integreret hjælp i resten af deres liv.

KASA (Københavns Amts Speciel Ambulatorium) er oprettet i 2004 med midler fra Psykiatripuljen. Læs mere på www.kabs.dk

 

Я выполняю секретную миссию своего правительства.

Суерта, сказал ей юноша, я вряд ли смогу что-либо для тебя сделать, но ты можешь помочь себе сама.

Прошу вас, возьмите это, сказал де Лион.

Ужасающе выросшая саламандра заполняла всю противоположную "Телефонный код китая"часть лаборатории.

Стервятники, волки и медведи немало потрудились над ними, и теперь на дне ущелья валялись одни лишь кости, уже побелевшие.

прибавила она, с возмущением обернувшись к дверям.

А "Заробітна плата як об’єкт обліку, аналізу та аудиту" теперь вы останетесь для меня только в сердце.

Солдат, которого привел этот сукин сын пропойца-ефрейтор,-помните, они были привязаны друг к другу, как собаки,-вовсе не шпион.

На совещании обсуждался план совместных действий правительственных "Бухгалтерский учет и аудит кредитов и займов" войск и дружественных индейцев.

Осушив свои стаканы, они вместе с компанией "Автоматизация процесса заточки угла в плане сверл с подробной разработкой принципиальной структурной схемы и конструкции устройства шпиндельного узла" веселых собутыльников вошли в камеру и стали издеваться над связанным узником.

Перед ней была женщина, написавшая любовное письмо.

Италия сохранит строгий нейтралитет,-утешал его поручик.

Ну разумеется, отвечал снабженец, "Золотые рецепты акупунктуры" все так говорят.

На мгновение олень превратился в старуху "Большая книга CSS" ри с седой, низко опущенной головой.

Я попытался представить "Русско-немецкий словарь глагольных словосочетаний" себе, что за работа совершается здесь каждый день, "Скатерти, вышитые крестом. Цветочные мотивы" потом быстро отогнал эти мысли.

В какое-то мгновение он удивился этому, потом отбросил все опасения.

Нигде "Окружающий мир. Рабочая тетрадь к учебнику для 2 класса общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть вторая. 5 издание" вор не чувствует себя настолько нелепо, как "Господин Дик или Десятая книга" в запертом шкафу.

Во всем виноваты твои волшебные кони, ответила Ананке.