magasinet-rus.dk

Forside Forebyggelse National Unge skal drikke mindre stærk spiritus

Unge skal drikke mindre stærk spiritus

Udskriv

Med forslaget til National handlingsplan for alkoholforebyggelse vil regeringen fokusere på de unges forbrug – ikke de voksnes.

Regeringen med Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen i spidsen går nu i aktion for at få de unge til at drikke mindre. Med i forslaget til en National handlingsplan for forebyggelse er blandt andet forslaget om at forbyde salg af  ’stærk’ alkohol til unge under 18 år,  og dermed imødekommer han delvist et af Forebyggelseskommissions centrale forslag fra forårets rapport.

Kun stærk spiritus
I kommissionens anbefaling var der dog tale om alle typer af alkohol, mens der i regeringens forslag alene er tale om spiritus med høj alkoholprocent

Ministeren siger til dagbladet Politiken, at der er tale om et vink med en vognstang til forældrene:

"De må tage et ansvar for, at deres børn drikker sig kanonfulde."

Ifølge avisen vil Jakob Axel Nielsen nu tage rundt på ungdomsuddannelser for at tale med de unge om deres alkoholkultur.

National handlingsplan
Aldersgrænsen er en del af regeringens samlede udspil til en National handlingsplan på forebyggelsesområdet, som netop er blevet fremlagt i Folketinget.

Regeringen foreslår desuden, at der afsættes 225 millioner kroner af Satspuljemidlerne fra 2010 til en øget forebyggende indsats overfor de mindre ressourcestærke grupper samt udsatte børn og unge.

Uddannelsesinstitutionerne skal opfordres til at udarbejde og offentliggøre deres alkoholpolitik – og de forretningsdrivende skal opfordres til at påtage sig et ansvar for, at ’cigaretter o.l.’ ikke er synlige.

Inspirationskatalog til kommunerne
Regeringen vil desuden udarbejde et inspirationskatalog til kommunerne med ideer til, hvordan alkoholbevillingsnævnene kan være med til at reducere unges adgang til alkohol på udskænkningssteder – især i boligkvarterer og nær uddannelsesinstitutioner.

En kommunalt baseret godkendelses- og tilsynsordning for alkoholbehandlingsinstitutioner er også  en del af handlingsplanen.

Regeringens samlede udspil kan ses på Sundheds- og Forebyggelsesministeriets hjemmeside: www.sum.dk

Forebyggelseskommissionen
Det var som faglig inspiration til dette udspil, at regeringen i 2008 nedsatte Forebyggelseskommissionen under ledelse af Mette Wier med deltagelse af en lang række eksperter på sundheds- og forebyggelsesområdet. Kommissionen pegede blandt andet på, at udenlandske undersøgelser viser, at forbruget af alkohol falder, når aldersgrænsen for køb stiger.

Udover aldersgrænsen fremsatte Forebyggelseskommissionendesuden følgende anbefalinger til politisk regulering på alkoholområdet:

  • Uddannelsesinstitutioner skal udarbejde en alkoholpolitik som offentliggøres
  • Der indføres forbud mod kommerciel reklamering for alkohol i alle medier
  • Kommunerne anvender bevillingsnævnenes mulighed for at reducere tilgængeligheden af alkohol på udskænkningssteder, særligt i boligkvarterer og nær uddannelsesinstitutioner

Forebyggelseskommsionens rapport med anbefalinger og analyser kan ses på www.forebyggelseskommissionen.dk