magasinet-rus.dk

Forside Behandling Forskning og Undersøgelser Kvalitet i alkoholbehandlingen

Kvalitet i alkoholbehandlingen

Udskriv

Med publikationen 'Kvalitet i alkoholbehandlingen' har Sundhedsstyrelsen givet kommunale planlæggere og beslutningstagere samt ledere og medarbejdere i alkoholbehandlingssektoren et nemt tilgængeligt materiale, der skaber et overblik over den faglige evidens, der foreligger vedrørende tilrettelæggelsen af en effektiv alkoholbehandling.

Materialet baserer sig på Sundhedsstyrelsen MTV-rapport fra 2006:  'Alkoholbehandling - en medicinsk teknologivurdering', som skabte et evidensbaseret fagligt fundament for alkoholbehandlingen i Danmark.

Rådgivningsmaterialet er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen med deltagelse af:

  • Centerleder Anette Søgaard Nielsen, Alkoholbehandlingscentret, Odense Kommune
  • Centerleder, cand. psyk. Helene Bygholm Risager, Aarhus alkoholrådgivning, Aarhus kommune
  • Ledende overlæge, dr. med. Ulrik Becker, Alkoholenheden Hvidovre Hospital
  • Forskningsleder, psykolog Per Nielsen, Ringgården
  • Specialkonsulent Kit Broholm Sundhedsstyrelsen
  • KL og Indenrigs- og sundhedsministeriet har også deltaget i arbejdsgruppen

Rådgivningsmaterialet kan downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Se også publikationen  'Alkoholbehandling - en medicinsk teknologivurdering' (MTV-rapporten) på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.