magasinet-rus.dk

Forside Forebyggelse Kommunal KLs forslag til lokal forebyggelse

KLs forslag til lokal forebyggelse

Udskriv

I kølvandet på regeringens handlingsplan for national forebyggelse har Kommunernes Landsforening nu udsendt et forslag til lokal forebyggelse.

KL's udspil handler om den borgerrettede forebyggelse og retter sig mod de fire KRAM-faktorer (kost, rygning, alkohol, motion) samt ulykker og mental og seksuel sundhed.

På alkohoklområdet peges der på en række dokumenterede virkemidler: alkoholpolitik på kommunens egne arbejdspladser, kompetenceudvikling i.f.t.kort intervention, tværfaglig organisering, samarbejde med praktiserende læger og rådgivningsopgaver.

Hele udspillet - Forslag til grundlæggende indsatser i den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne - kan ses på Kommunernes Landsforenings hjemmeside.