magasinet-rus.dk

Forside Politik National Fokus på dansk alkoholstrategi

Fokus på dansk alkoholstrategi

Udskriv

 

Danmark har - som et af de få lande i EU - ikke en skriftlig alkoholstrategi.  EU har en strategi, men den udløber snart.  Hvad vil regeringen?

Det er SF’eren Karl Bornhøft, som nu sætter fokus på det danske engagement i EU’s alkoholstrategi.  Han henviser til EU-kommissionens statusrapport om alkoholstrategien i Europa, hvor det fremgår, at Danmark på linje med lande som Estland, Ungarn, Bulgarien og Slovenien ikke har nedskrevet en alkoholstrategi.  EU-kommissionen har ellers siden 2006 anbefalet, at de enkelte medlemslande gør det – og det har fået Bornhøft til at stille følgende §20-spørgsmål til sundhedsministeren:

- Vil regeringen tage initiativ til udarbejdelse af en skriftlig national dansk alkoholstrategi?

EU-strategien
Alkoholstrategi og skadeligt forbrug af alkohol har været højt på EU's dagsorden i det sidste halve år, med særligt fokus på børn og unge. Det er Sverige, som har haft formandsskabet, og den svenske sundhedsminister udpegede fra starten alkohols skadelige virkninger som et særligt tema. Den 1. januar overlader svenskerne formandsstolen til Spanien og er nu i gang med at evaluere og overdrage opgaverne, blandt andet arbejdet med EU’s alkoholstrategi.

Strategien udløber i 2011 og af ovennævnte statusrapport fremgår det, at strategien har haft positiv indflydelse på medlemsstaternes udarbejdelse af skriftlige nationale strategier (dog ikke Danmark), men at tre år ikke er nok til at måle på den egentlige effekt på folkesundheden. Implementering af nye politikker på området tager også tid.
Derfor arbejder svenskerne nu på at sikre en fortsat høj prioritering af alkoholstrategien i EU og – ikke mindst – at få den forlænget, når den efter planen udløber i 2011. Det er baggrunden for et andet af Karl Bornhøfts spørgsmål til sundhedsministeren:

- Vil regeringen understøtte det svenske formandskab i arbejdet med at sikre Kommissionens arbejde og prioriteringer for den næste fase af EU’s Alkoholstrategi for tiden efter 2011?

Den 30. november holder EU’s sundhedsministre møde, hvor blandt andet spørgsmålet om EU’s alkoholstrategi vil blive diskuteret.

Sundhedsministeren har endnu ikke svaret, men vi vil naturligvis følge op på sagen.

Baggrund
EU-regionen den mest drikkende region i verden, med gennemsnitlig 11 liter ren alkohol pr. voksen pr. år. Omkring 195.000 europæere dør årligt på grund af alkohol – og udgifterne for hele EU beløber sig til i omegnen af  125 mia. euro.

Bonus.  
Resumé af EU’s alkoholstrategi – og link til dokumentet.
Karl Bornhøfts §20-spørgsmål til sundhedsministeren – om dansk alkoholstrategi og støtte til ny EU-alkoholstrategi