magasinet-rus.dk

Forside Politik National Ikke behov for skriftlig alkoholpolitik

Ikke behov for skriftlig alkoholpolitik

Udskriv

 

Danmark er et af de få lande i EU, som ikke har en skriftlig alkoholpolitik. Det har regeringen ingen planer om at ændre på.

I en statusrapport over EU's alkoholstrategi konstateres det, at Danmark hører til blandt de få lande, som ikke har en nedskrevet national handlingsplan for alkoholpolitik. Det placerer os i gruppe med lande som  Bulgarien, Estland, Ungarn og Slovenien, hvilket fik Karl Bornhøft (F), medlem af Sundhedsudvalget, til at spørge sundhedsminister Jakob Axel Nielsen om regeringen finder det 'tilfredsstillende'.

I sit svar peger Jakob Axel Nielsen på en række initiativer på alkoholområdet, som efter hans opfattelse tilsammen udgør en bred indsats: den nationale forebyggelsesplan har f.eks. forslag om at hæve aldersgrænsen for køb af spiritus og der arbejdes med inspirationsmaterialer til kommunerne samt en godkendelsesordning af alkoholbehandlingssteder, i satspuljen afsættes der midler til en øget indsats i familiebehandlingen og Sundhedsstyrelsen har gennem de senere år gennemført en række projekter og kampagner, som skal forebygge sociale og sundhedsmæssige problemer som følge af alkoholforbrug. På baggrund af disse initiativer konkluderer sundhedsministeren:

- En egentlig skriftligt national alkoholpolitik er således efter regeringens vurdering ikke en forudsætning for en sammenhængende og flerstrenget indsats på alkoholområdet i Danmark.

EU's alkoholstrategi
Karl Bornhøft spurgte også sundhedsministeren, om regeringen vil støtte, at EU-kommissionen arbejder videre med en alkoholstrategi efter 2011, hvor den nuværende strategi udløber. Svaret lyder,

- Regeringen er som altid åben over for at indgå konstruktivt i drøftelser som formand-skabet tager initiativ til. Det gælder også i den foreliggende sag om fremme af arbejdet med den næste fase af alkoholstrategien efter 2011.

I slutningen af november mødes EU's sundhedsministre for blandt andet at drøfte statusrapporten og diskutere alkoholstrategien. Det forventes, at Sverige vil afslutte sit formandsskab, som udløber i december, med blandt andet at foreslå, at der udarbejdes en ny strategi fra 2012.

Læs mere:

EU's alkoholstrategi

Spørgsmål og svar vedr. en skriftlig national alkoholpolitik og regeringens støtte til en ny EU alkoholstrategi