magasinet-rus.dk

Forside Politik EU Alkoholpolitik højt på EU's dagsorden

Alkoholpolitik højt på EU's dagsorden

Udskriv

De europæiske sundhedsministre fastholder fokus på alkohols skadelige virkning på folkesundheden.

 

 

På et netop afholdt Ministerrådsmøde i Bruxelles har de europæiske sundhedsministre evalueret EU’s alkoholstrategi.

I slutkonklusionerne siges det klart, at EU’s medlemslande bør benytte den nationale lovgivning til at nedbringe de skadelige virkninger af for stort et forbrug af alkohol.

Desuden foreslåes det, at en aktiv prispolitik bør indgå sammen med et mix af andre indsatser. Børn og unge skal fortsat beskyttes mod alkoholmarkedsføring, og kommissionen og medlemslandene opfordres til at arbejde videre med opgaven – herunder stille krav om rapportering og en ny strategi fra 2012, når den nuværende strategi udløber.

EU's nuværende alkoholstrategi og midtvejsevalueringen af den kan læses her på sitet.