magasinet-rus.dk

Forside Forebyggelse Forskning og Undersøgelser Kort intervention ved alkoholstorforbrug

Kort intervention ved alkoholstorforbrug

Udskriv

Man kan godt få storforbrugere til at sætte forbruget ned – det er ikke nemt, men f.eks. kan internettet bruges.

pc'erFor meget alkohol er skadeligt for både samfundet og det enkelte individ, endda i så høj grad, at staten i flere lande blander sig i, hvornår for meget alkohol er ’for meget’. Den videnskabelige term for personer, der drikker mere end dette, er alkoholstorforbrugere, og i den kategori befinder der sig, ifølge en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF), flere end 860.000 danskere.
Hvordan skal man forholde sig til, at hver 5. voksne dansker drikker mere end, hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler?
Én tilgang er at prøve at motivere folk til at ændre deres alkoholvaner. Vi har på SIF gennemført to videnskabelige interventionsundersøgelser, der skal undersøge, om såkaldte korte interventioner kan få storforbrugere til at nedsætte deres forbrug.

Den korte samtale
I den ene interventionsundersøgelse fik 1.026 storforbrugere, der deltog i helbredsundersøgelsen i forbindelse med KRAM-undersøgelsen, tilbudt at være med i et lodtrækningsforsøg. Formålet var at undersøge effekten af en kort samtale, baseret på elementer fra den motiverende samtale. For at kortlægge effekten blev der efter 6 og 12 måneder fulgt op på alkoholforbruget via spørgeskema.

78% accepterede at deltage i undersøgelsen. I den korte samtale prøvede vi ikke at overtale folk til at holde op med at drikke, men forsøgte med empatisk samtaleteknik, åbne spørgsmål og feedback at fremme folks egen motivation til at reflektere over og evt. nedsætte deres forbrug. Den halvdel af deltagerne, der ikke fik en kort samtale, modtog kun to foldere om alkohol (kontrolgruppen). Resultaterne fra undersøgelsen er på samme tid opløftende og nedslående. Det opløftende består i, at vi ikke fandt belæg for at konkludere, at det er tabuiseret uopfordret at tale med storforbrugere om deres alkoholforbrug. De medarbejdere, der gennemførte de korte samtaler, havde positive erfaringer.

Anders Blædel HansenForskellen i alkoholforbrug mellem den gruppe, der fik en kort samtale, og den gruppe, der blot modtog to foldere, var efter 6 og 12 måneder lille (ca. 1 genstand pr. uge) og ikke statistisk signifikant. Begge grupper havde imidlertid nedsat alkoholforbruget med ca. 6 genstande efter 6 og 12 måneder. Den videnskabelige konklusion af undersøgelsen er altså, at vi ikke kunne påvise nogen effekt af en kort samtale på ca. 10 min. Resultaterne skal ses i lyset af, at vi henvendte os til ikke-behandlingssøgende storforbrugere, dvs. at vi uopfordret henvendte os til deltagere, der var mødt op til KRAM-undersøgelsen for at få undersøgt deres helbredstilstand.

Intervention via internettet
I den anden interventionsundersøgelse fik 3.418 storforbrugere, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen i KRAM-undersøgelsen, tilbudt at være med i et lodtrækningsforsøg. Formålet var at undersøge effekten af at modtage en kort intervention via internettet. Her blev der også fulgt op på alkoholforbruget efter 6 og 12 måneder. 41% accepterede at deltage i undersøgelsen, hvor deltagerne via en mail med et link til en personlig hjemmeside fik oplysninger om og feedback på deres alkoholforbrug. Feedbacken til deltagerne var delt op i tre, der blev tilfældigt fordelt:

En tredjedel af deltagerne modtog en personliggjort tilbagemelding, der bestod af et resume af deltagerens alkoholvaner (gennemsnitligt ugentligt forbrug), en vurdering af, om den pågældendes forbrug er risikofyldt i forhold til nationale grænser, samt en sammenligning af eget forbrug med det gennemsnitlige forbrug i den pågældende kommune.

KRAM-undersøgelsen

KRAM-undersøgelsen var en befolkningsundersøgelse med fokus på Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Undersøgelsen foregik i 13 kommuner i 2007 og 2008 og bestod af en spørgeskemaundersøgelse og en helbredsundersøgelse.

I undersøgelsen blev alkoholforbruget hos ca. 67.000 personer undersøgt.

Sundhedsstyrelsen har økonomisk støttet den her omtalte undersøgelse, som integrerede intervention over for alkoholstorforbrug i selve KRAM-undersøgelsen.

En anden tredjedel modtog personliggjort selvhjælpsmateriale, hvori størrelsen af og evt. konsekvenser af deltagernes alkoholforbrug blev oplyst.

Den sidste tredjedel var kontrolgruppe og modtog ikke noget materiale.

Kort intervention kan virke
Spørgsmålet er altså, om man kan påvirke folks alkoholforbrug ved en så minimal intervention, der egentlig blot gør opmærksom på, at folk drikker mere end genstandsgrænserne, og at dette forbrug kan have potentielle konsekvenser for helbredet?

Resultaterne viser, at det kan man. Forskellen i alkoholforbrug mellem den gruppe, der modtog en personliggjort tilbagemelding, og kontrolgruppen var efter 6 måneder på 3 genstande pr. uge. Den gruppe, der havde modtaget selvhjælpsmateriale, havde ikke sat deres forbrug ned i forhold til kontrolgruppen. Det vil sige, at en kort personliggjort tilbagemelding har ført til en statistisk signifikant forskel i alkoholforbrug i forhold til kontrolgruppen blandt dem, der har deltaget i opfølgningen. Antager man, at de, der ikke har deltaget i opfølgningen, ikke har ændret deres alkoholforbrug, er effekten dog ikke statistisk signifikant. De foreløbige resultater tyder dog på, at effekten klinger af efter yderligere 6 måneder.

Det kan altså lade sig gøre med en omkostningseffektiv simpel intervention at få folk til at ændre deres alkoholvaner. Men det er ikke nogen let opgave. Det hænger sammen med, at en ændring i alkoholforbrug kan være en svær livsstilsændring, da en person skal undlade at gøre ting, som før i tiden har været forbundet med nydelse. Dette er især relevant, når det drejer sig om storforbrug, hvor mange netop forbinder deres forbrug med nydelse og afslapning. Opgaven er nu i kommunal sammenhæng at implementere denne viden.

"Ændring i alkoholforbrug kan være en svær livsstilsændring, da en person skal undlade at gøre ting, som før i tiden har været
forbundet med nydelse. Det gælder især ved storforbrug, hvor mange netop forbinder deres forbrug med nydelse og afslapning".

Еще "Жизнь в пресной воде. Школьный путеводитель"в тот же день после обеда согнали нас, словно стадо "Мама для мамонтенка. 7 сказок малышам"какое-нибудь, в школу, и какой-то балда начал нам на "Гимнастика гипербореев. Целительная вибрация"доске чертить и объяснять, что такое блиндажи, как делают основания и "Морские драмы Второй мировой"как производятся измерения.

Община притягивает пилигриммов, которые нуждаются "Илиада. Одиссея"в крове, заботе "Начала Русского мира. Труды Первой Международной конференции состоявшейся 28-30 октября 2010 года"и пище.

Они и сами услышали звуки, которые никак нельзя было спутать с шумом "Наруто. Книга 3. Во имя мечты!!!"океана.

Здесь горело два фонаря, так что было довольно "Правила дорожного движения для дошкольников"светло.

одного из самых гордых асиендадо в Тамаулипас и племянница "Человеческий крокет"не менее гордого плантатора в Техасе.

Велю вызвать "Турция"его сюда и, если он ни в чем не признается, отпущу.

Их "Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии" было семеро, закованных в ручные кандалы, "Военная столица Российской империи в фотографиях" к которым крепились цепи.

Я решил поискать "Курс, или Прости, прощай" лазейку, найти какой-нибудь способ свести дело "Предпринимательская деятельность Конспект лекций" к какому-то "Большая книга об автомобилях" подобию работы телохранителя в процессе "Люди лодки море Александра Покровского" развития расследования.

Нет ничего лучше, как самому "Краткий курс истории России с др. времен до начала 21 века" зарабатывать свой хлеб.

Не имею ни малейшего желания "Роботы Апокалипсиса." состязаться с ним в беге.

Если "Типичные ошибки пчеловода" только понадобится помощь "Дао Toyota 14 принципов менеджмента ведущей компании мира" или же стрясется что-то важное, я протянул руку.

Знаешь, наши желания совпадают.