magasinet-rus.dk

Forside Politik EU EU ser stigende problemer med unge og alkohol

EU ser stigende problemer med unge og alkohol

Udskriv

Kommissionen åbner hjemmeside om de sociale og sundhedsmæssige problemer, som stort forbrug af alkohol kan medføre for unge europæere.

Den tidligere EU-kommissær for sundhed, Androulla Vassiliou, har gang på gang peget på de problemer, som unges stigende forbrug af alkohol skaber for dem selv og for samfundet. Vassiliou, der i dag har ansvaret i EU-Kommissionen for netop de unge og uddannelse, har ved utallige lejligheder understreget, at problemerne med unges druk måtte tages alvorligt.
Hun står da også bag en ny portal om ungdom og alkohol, RAYPRO, der netop er åbnet og i den kommende tid bliver bygget op som en database med informationer om alle sider af unges drikkevaner og de problemer, der er forbundet med dem.

Bekymrende tal
Androulla Vassiliou har slået til lyd for, at EU’s sundhedspolitik må rettes mere ind på de unges problemer, og hun har fundet det bekymrende, at 39-51 procent af de 15-årige drikker alkohol jævnligt.

Flere tal fra EU-statistikkerne understøtter bekymringen:

Fem millioner børn i EU-landene fødes hvert år med fysiske eller mentale skader på grund af mødrenes problemer med alkohol under svangerskabet. Fem til ni millioner børn vokser op med forældre, der drikker. Især i de familier får børn ofte selv problemer med de våde varer.

Årligt dør omkring 115.000 unge af skader som følge af druk. Hundreder tusinder af andre unge ender som sociale tabere.

Androulla Vassiliou, EU kommissærDesuden viser tallene, at hvert fjerde dødsfald blandt unge mænd mellem 15 og 29 år skyldes misbrug af alkohol. Blandt kvinderne er det hver tiende. Men statistikkerne viser samtidig, at problemer med pigers misbrug er stigende. De overtager drengenes kulturmønstre.

Uens indsats
I dag siger Vassilious pressetalsmand, Dennis Abbott, at Kommissionen ikke har magt til at gribe direkte ind. Både sundhed og undervisning har de enkelte lande hovedansvaret for. Kommissionen må først og fremmest holde sig til oplysninger og debatter og støtte til projekter.

Dennis Abbott peger på, at der er omkring 150 forskellige EU-projekter for unge, og at de støtter kampen mod unges misbrug af alkohol og indsatsen for, at de ikke bliver tabt i samfundet. Der er særlige støtte til unge, der kommer fra familier med problemer.
Direkte politiske tiltag har Kommissionen imidlertid ikke magt til at tage.

- Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan forsøge at få EU-landene til at gøre en fælles indsats mod misbrug også af alkohol og nå frem til en politik på området, siger Dennis Abbott.
EU-landene har således frivilligt tilsluttet sig en fælles alkoholstrategi, og de fleste lande har ud fra den vedtaget nationale strategier – dog ikke Danmark.
Unge, børn og også de ufødte har første prioritet i EU-strategien. En rapport fra sidste efterår om landenes arbejde med problemerne viser imidlertid, at der er stor forskel på indsatsen mod misbrug.

Store problemer i øst
Rapporten viser også, at problemerne er stigende i flere lande. Det gælder især i de nye EU-lande i Østeuropa. I både Letland, Estland og Polen er forbruget steget drastisk.
Tal fra Eurostat viser, at især de unge i Polen har store problemer. 2.396 unge polakker måtte på hospitalet i 2008, fordi de havde drukket for meget alkohol. Tallet er ganske vist faldet fra 3.778 i 2002, men problemerne stiger til gengæld i andre lande. I Ungarn steg det fra 40 i 2003 til 443 i 2008.

Halvdelen af EU’s unge ser forældre drikke


”Årligt dør omkring 115.000 unge af skader som følge af druk. Hundredetusinder af andre unge ender som sociale tabere. Desuden viser tallene, at hvert fjerde dødsfald blandt unge mænd mellem 15 og 29 år skyldes misbrug af alkohol”.

EU-kommissionen ser ikke kun på de unges alkoholvaner ud fra et spørgsmål om deres sundhed. Misbrug hænger ofte sammen med andre forhold, der både er sociale, arbejdsmæssige og uddannelsesmæssige. Unge, der lever i familier, hvor en eller begge forældre har problemer med alkohol, har større risiko for selv at få et problem end unge, der lever i harmoniske familier uden problemer med de våde varer.
Halvdelen af de unge i EU har imidlertid set deres forældre fulde, viser en undersøgelse, der er gengivet af organisationen Eurocare. 30 procent af de unge føler angst, når de ser forældrene drikke. Og det kan de have god grund til. 16 procent af tilfælde med børnemisbrug og omsorgssvigt skyldes ifølge Kommissionen alkoholmisbrug.

Unge lokkes med saftevand med alkohol
Undersøgelser viser da også, at de unge europæere drikker det første glas med alkohol tidligere og tidligere. Hvor de unge førhen oftest ikke kunne lide en øl eller et glas med spiritus, er nye produkter kommet på markedet, der direkte er rettet mod de unges smagsløg.
Firmaerne benytter også de nye medier til at markedsføre sig over for ungdommen. En amerikansk rapport viser, hvordan sociale netværk, som YouTube og andre nye medier indgår i nye fremstød over for ungdommen. En Smirnoff-reklame for en ny isté med alkohol havde 600.000 hits på kun ti dage. På internettet vrimler det med andre alkoholholdige softdrinks som Vodka Iron Brew og Vodka Blue, der tiltrækker ungdommen.
Allerede i 2001 vedtog EU-landenes ministre en henstilling om unge og alkohol, hvor det hed, at man ville sikre, at producenterne ikke målretter alkoholholdige produkter mod børn og unge ved blandt andet at anvende misvisende mærker”.
Da var man imidlertid ikke vidende om alle de drikke, der siden kom i handlen – og brugen af de nye medier. I Kommissionen hedder det, at det er noget af det, der kan komme med i den nye strategi mod alkoholmisbrug, der arbejdes med.

RAYPRO
On-line-databasen RAYPRO er et virtuelt samlingssted, hvor ungdomsorganisationer og græsrodsbevægelser, ungdomsledere, socialarbejdere og sundhedspersonale og andre med interesse for ungdommen og deres sociale og helbredsmæssige forhold kan dele informationer om projekter og aktiviteter om de unge og de skader, som alkohol giver dem. Målgruppen kan selv komme med indlæg og dermed deltage i debatten. RAYPRO’s site kan ses her.
Unge EU-borgeres livsstil

Eurostat har samlet en række data om de unge europæeres livsstil. De kan ses på denne side, som tilhører Eurostat.
Eurostat har også indsamlet data om de unges drikkevaner og holdningen til den. Svarerne kan ses her.
EU’s alkoholstrategi
EU’s alkoholstrategi fra 2006 og evalueringen fra 2009 kan ses her på siden.
EU’s strategi for unge
En ny rapport kom ud sidste år med oversigt over en række initiativer: Youth in Action Programme kan ses her.