magasinet-rus.dk

Forside Alkoholkultur Generelt Når snapsen flytter på plejehjem

Når snapsen flytter på plejehjem

Udskriv

Ældre på plejehjem har mulighed for at vælge en snaps eller et glas vin til maden. Kan de også vælge alkohol fra?

Selvbestemmelse og personlige valgmuligheder. Sådan lyder den generelle trend inden for ældrepleje og demensomsorg, så de ældre kan videreføre den livsstil og de værdier, som deres tilværelse hidtil har været præget af. Ikke mindst er Thyra Frank og de plejehjem, der har indført Eden-principper, eksponerede fortalere for, at ældre ikke institutionaliseres, men har mulighed for fortsat at leve det liv, de har været vant til.

Skål, du gamle
Når pressen dækker denne udvikling, er det ofte de ældres skål i snaps eller rødvin, der illustrerer det gode liv på plejehjemmet. Det er ifølge professor i sociologi, Michael Hviid Jakobsen fra Aalborg Universitet, ikke underligt.
- Den folkelige bevidsthed har været præget af, at plejehjem er restriktive steder med faste    sengetider og andre restriktioner. Når rødvin på plejehjem har den offentlige interesse, så er det som udtryk for, at man her kan videreføre det liv, man havde uden for plejehjemmet. F.eks. at få en snaps til frokost og et glas rødvin til aftensmaden uden nogen form for reprimande. Så det er i grunden bare en forlængelse af vores almindelige kultur ind på plejehjemmene.

Michael Hviid Jakobsen peger også på, at der sammen med valgfriheden påhviler plejehjemmene et stort ansvar over for den enkelte beboer.

- Man skal altid huske på, at der er nogle af de gamle, som er svagelige, er demente eller har en lidelse, som gør, at deres dømmekraft i nogle sammenhænge ikke er til deres eget bedste. Der må man så lokalt vurdere, om man skal gå ind og træffe beslutninger for dem, siger Michael Hviid Jakobsen

Valgmulighed efterlyses
En alternativ valgmulighed til dem, der er svage eller demente på grund af alkohol, står højt på René Boye Knudsens ønskeliste. Han er forstander på Blå Kors Hjemmet Fredshavn, der er et alkoholfrit bo- og behandlingstilbud.

- Der er ingen rusfri tilbud til folk, som ønsker at flytte på plejehjem uden at blive udsat for  alkohol. Vi hjælper mennesker, som er i nød på grund af rusmidler, og vil gerne have, at staten har et alternativ til, at det hele tiden bare handler om, at man gerne må drikke. Det handler også om, at der skal være nogle tilbud, hvor man gerne må lade være med at drikke og ikke hele tiden opfordres til det.

René Boye Knudsen har mange eksempler på beboere, som efter ophold og behandling på Fredshavn ryger tilbage i misbrug, når de udskrives til et almindeligt plejehjem.

- Modsat har vi også beboere her, som har smadret det plejehjem, de boede på, fordi de bliver ekstremt aggressive, hvis de får noget at drikke. Men i stedet for at ændre plejehjemmets alkoholpolitik, henviser man dem så hertil, siger forstanderen

Han forestiller sig, at man på plejehjem kunne lave et rusfrit afsnit som en valgmulighed ved indskrivning.

- Ikke med et totalt forbud, for man kan ikke fratage beboeren retten til at bestemme over sin egen bolig, men med en klar alkoholpolitik, så personalet kan sige: ’På dette afsnit serverer eller henter vi ikke alkohol’.

Vide rammer

I Socialministeriet bekræfter fuldmægtig Søren Svane Kristensen at en sådan alkoholpolitik kan indføres.
- Så længe man respekterer den enkelte beboers selvbestemmelsesret, og at selve boligen er beboerens eget hjem, så har kommunerne vide rammer for at indrette plejehjemmet efter beboernes ønsker, siger han.

Artiklen blev bragt i Magasinet RUS, nr. 2 - 2011, som en del af 'Ældre og alkohol'-temaet.