magasinet-rus.dk

Forside Alkoholkultur Børn og Unge Danske unge har stadig rekord i fuldskab

Danske unge har stadig rekord i fuldskab

Udskriv

Hver anden danske 15-årig er godt i gang med at etablere et stort alkoholforbrug

Sociolog Pernille Bendtsen kalder danske unges alkoholvaner for alarmerende, efter en ny sammenligning af unges alkoholvaner i 40 lande. Ud af alle 40 lande er de Beruset ung manddanske unge dem, der oftest drikker sig fulde. Og en langt større andel af danske 15-årige har prøvet at være fulde to gange, end deres svenske og norske jævnaldrende, viser en endnu ikke offentliggjort rapport fra WHO.

Lige netop den sammenligning fortæller, at danske unge stadig drikker langt mere end andre unge. For mens unge i andre lande drikker lige så hyppigt, så foregår det oftere i et mere afdæmpet niveau, hvor man måske tager et glas vin med forældrene fredag aften eller en øl eller to med vennerne. Hos danske unge er der tale om en helt anden kultur, som i høj grad går ud på at drikke sig fuld. Pernille Bendtsen forsker i unges alkoholvaner på Statens Institut for Folkesundhed, og ifølge hende er det vigtigt at holde øje med fuldskabsparameteret.
- Fuldskaben er alarmerende, for det er den, der hæmmer indlæringen og forvolder skader i hjernen, som endog kan være varige, hvis forbruget er højt nok. Det er fuldskaben, man skal sætte ind over for, mener hun.

Fuldskaben gør forskellen

Danske 15-åriges alkoholforbrug har i mange år slået rekord i Europa. Og gør det stadig,viser den endnu ikke offentliggjorte Skolebørnsundersøgelse 2010, som er en international undersøgelse af europæiske skolebørns liv og sundhed udgivet af WHO. Undersøgelsen sammenligner blandt andet alkoholvanerne hos 11, 13 og 15-årige i forskellige lande, og på ét punkt stikker danske unge af fra deres jævnaldrende i lande, vi ellers sammenligner os med. De drikker sig rigtig fulde. 
I undersøgelsen er knap 5.000 danske skolebørn blandt andet blevet spurgt, om de har prøvet at drikke alkohol, hvor ofte de drikker, og om de har prøvet at være fulde. På de to første punkter ligger danske unge på niveau med andre unge, men når det kommer til antallet af gange de har været fulde, indtager danske 15-årige igen førstepladsen i statistikken. 
56 pct. svarer ja til mindst to gange at have drukket så meget, at de blev fulde. Det er omkring dobbelt så stor en andel af aldersgruppen, som man for eksempel ser i Norge og Sverige, der placerer sig som nummer 27

Link til WHO-undersøgelsen

og 29 i statistikken. I lande som Frankrig og Italien er andelen af 15-årige, der har prøvet at være fulde 23 pct. og 20 pct. - omkring tre gange mindre end i Danmark.

På vej til et stort forbrug
Det er ottende gang, at danske børns sundhedstilstand opgøres i WHO’s Skolebørnsundersøgelse. Alkoholforbruget er blot et af mange aspekter ved skolebørnenes liv, der er lavet statistik over. Og når undersøgelsen beskæftiger sig med, hvor ofte de unge har været fulde, er det netop fordi det fortæller noget om mængden af alkohol, de unge drikker.

- Har man som 15-årig været fuld to gange, så er man på vej ind i et forbrug, som er stort og vil blive større. Når de unge siger, at de har været fulde, så ved vi, at de har drukket mindst fem-syv genstande og nogle af dem en del mere. Derfor er lige netop den rekord værd at bide mærke i, siger Pernille Bendtsen.
De 5.000 børn og unge, der har deltaget i Skolebørnsundersøgelsen 2010, svarer ret entydigt på spørgsmålet om, hvorfor de drikker alkohol. 35 pct. af de 15-årige svarer, at de drikker for at blive fulde. 35 pct. at det er sjovere at være sammen med andre, når man er fuld, og 15 pct. svarer, at de drikker, for at være en del at flokken. 
- Når man spørger de unge, er der ingen der siger, at de drikker for smagens eller hyggens skyld. De drikker med det helt klare formål at blive rigtig fulde, fortæller Pernille Bendtsen.
Hun ved ikke, af hvilke grunde unge i andre lande drikker. Skolebørnsundersøgelsen har nemlig ikke stillet samme spørgsmål til dem. En forskel i kulturen omkring alkohol kan dog være en del af svaret. 
- Sydeuropæere har et mønster, hvor de drikker ofte, men ikke så meget ad gangen. Danske unge har desværre kombineret kulturen fra syd, hvor man drikker ofte, med den nordiske kultur, hvor man drikker meget og gør det for at blive rigtig fuld. Resultatet er et rigtig stort forbrug blandt de danske unge, siger Pernille Bendtsen.

Gammel rekord
Europarekorden i druk er ikke ny. Alkoholforbruget blandt danske 15-årige har været højt i mange år. Ifølge Skolebørnsundersøgelsen skete det store skred i løbet af få år fra 1988 til 1991.  Her steg andelen af 15-årige, der drak hver uge, fra 14 pct. til 35 pct. mens andelen, der havde været fulde mindst to gange, steg fra 50 pct. til 66 pct. Pernille Bendtsen har ikke nogen entydig forklaring på, hvad der fik forbruget til at stige, men et godt bud er, at der skete en heftig markedsføring af alkohol, fest og ungdomskultur i de år, siger hun.
Forbruget fortsatte med at stige frem til 2002, men et stort fokus på alkohol og politiske beslutninger om aldersgrænser for køb af alkohol har faktisk vendt udviklingen de sidste 10 år. Siden 2002 er andelen af 11- og 13-årige, der har prøvet at drikke alkohol faldet markant. Andelen af 15-årige, der drikker hver uge er samtidig faldet fra 45 pct. til 23 pct. Mens andelen af 15-årige, der har været fulde to gange eller mere er faldet fra 65 pct. til 56 pct.
- Der er kommet mere fokus på alkohol siden årtusindeskiftet, og det har været med til at bremse udviklingen i forbruget. Det har hjulpet med politiske initiativer og lovgivning om salg af alkohol, og der er kommet fokus på, at man faktisk godt kan sætte nogle grænser blandt andet via SSP-arbejdet på skoler og i klubber, siger Pernille Bendtsen.
Problemet løser dog ikke sig selv, siger hun. Ifølge Pernille Bendtsen er der brug for en endnu større indsats, hvis man vil den voldsomme druk blandt danske unge til livs.
- Vi ser en smule opbrud, hvor andre dagsordner også får plads, men når vi går ud på skolerne, er det stadig over halvdelen af de 15-årige, der har været fulde og har det ugentlige høje alkoholforbrug. Så der er stadig en markant drukkultur i Danmark, siger Pernille Bendtsen.