magasinet-rus.dk

Forside Forebyggelse International Håndhævelse af aldersgrænser

Håndhævelse af aldersgrænser

Udskriv

Flere vestlige lande har succes med at håndhæve aldersgrænsen for køb af alkohol. USA har verdens højeste aldersgrænse og største effekt.

I det seneste nummer af RUS afviste flere af folketingets sundhedsordførere at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år. Som årsag blev blandt andet givet, at det allerede nu er svært at håndhæve 16-års grænsen, så hvordan skulle man så kunne gøre det med en højere grænse?
Til inspiration for de danske politikere har RUS undersøgt, hvordan det går med håndhævelsen i lande, som vi normalt sammenligner os med: Sverige, Holland og Schweiz. Vi har også set på de amerikanske erfaringer.

Metoder
Formålet med håndhævelse af aldersgrænsen er at nedbringe salg og udskænkning af alkohol til mindreårige.
I Sverige og Holland koncentreres indsatsen i og omkring hot spots, som barer og diskoteker, der tiltrækker mange unge (i Holland også events, sportsklubber, etc.)
Håndhævelsens aktør i Sverige er politiet, der tjekker alder og promille samt mindreåriges besid-delse af alkohol på gadeplan. I Holland overvåges salg og udskænkning af civile kontrollører. Begge tiltag tjekker bevillingen og tilbyder kurser i ansvarlig udskænkning.
I Schweiz er kontrollen bredspekteret: caféer, barer, pubber, restauranter, take-aways, købmænd, kiosker, vinhandlere, events, sportshaller udsættes for stikprøvekontrol. Aktørerne er ”mystery shoppere”, dvs. mindreårige agenter.
I Sverige påhviler der salgspersonalet et personligt ansvar for udskænkning af alkohol, bevillingen kan inddrages og sælgeren tildeles en bøde. Illegalt salg straffes med store bøder og fængsel.
I Schweiz straffes overtrædelser med bøde, fyring eller inddragelse af bevillingen.
I nogle kantoner er det desuden lovpligtigt for sælger at spørge efter ID. I Holland risikerer ejeren af salgsstedet bøde, det samme gør mindreårige, der drikker alkohol på offentlige steder. Forældrene involveres, og skal i Sverige selv hente deres barn på politistationen.
Check af unges besiddelse af alkohol ligeledes vigtig, da forældre, søskende, ældre kammerater også leverer drikkevarer til mindreårige. I Sverige får mellemmanden en bøde, også selv om der ikke har været tale om salg.

Resultater
I Sverige blev 55 procent af de mindreårige afvist af bartenderen i 1996 - i 2007 var tallet kommet op på 92 procent. I år 2000 kunne de schweiziske ”mystery shoppere” købe alkohol i 83, 5 procent af tilfældene, mens det kun lykkedes i 26, 8 procent af tilfældene i 2010.
I Holland blev loven overholdt i 78 procent af tilfældene i 2010, imod 19 procent i 2009. Evaluering af effekten af håndhævelse er meget væsentlig. Både i Sverige og Holland bliver indsatsen evalueret af ”mystery shoppere”, og i Sverige tillige af skuespillere (der spiller fulde). Evalueringen skal vise om overholdelse af loven hos sælgere/bar-personalet er blevet forbedret. I Schweiz evalueres løbende, og stikprøverne tages med korte intervaller samme steder, så den præventive virkning holdes vedlige.

USA
Høje aldersgrænser er kontroversielle i Danmark, men mærkeligt nok ikke i den personlige friheds hjemland, USA. Her indførte man i 1984 verdens højeste grænse på 21 år i alle stater gennem statslig lovgivning. Det skulle vise sig at blive det mest effektive tiltag i 30 års alkoholpolitik, og det anslås at have reddet 25.000 liv (primært fra dødskørsel og selvmord), som det fremgår af figur 1.
Andre undersøgelser viser, at effekten holder, selv efter at de unge kan drikke lovligt.
Det skal tilføjes, at alkoholforskere og børneorganisationer i USA har rejst en kraftig kritik af det, de oplever som mangelfuld håndhævelse af loven. Det giver alt for meget plads til alkohol- og forly-stelsesindustrien, mener de. Også The Surgeon General har kritiseret de lokale myndigheder for ikke at gøre nok for at loven bliver overholdt.

Kan overføres
Metoderne fra udlandet kan nemt overføres til Danmark. Det mener Johan Damgaard Jensen fra Alkohol & Samfund, som også understreger, at der allerede er gang i en masse gode lokale initiati-ver, som ikke nødvendigvis kræver de helt store armbevægelser.
- Håndhævelse af aldersgrænser er et enkelt tiltag med stor forebyggende virkning i forhold til vold og skader, forgiftning, hærværk og anden kriminalitet.
Han advarer dog mod at kun at koncentrere indsatsen omkring barer og diskoteker, for der er flere forsyningskanaler til de unge.
- Supermarkederne er langt den største og mest aggressive sælger af alkohol til befolkningen. Nogle steder kan man dårligt komme ind i forretningen uden at falde over vin- og ølkasser. Derfor er det også interessant at se på, hvordan de håndterer aldersgrænsen, siger Johan Damgaard Jensen. 

Læs mere om de europæiske erfaringer med håndhævelse nedenfor:

 

Eksempler på Håndhævelse af aldersgrænser i Europa
Fire modeller og to lovændringer

1.    Sverige – sikkerhedscheck af fester, barer og diskoteker
Hvad: Permanent tiltag. Inspektion af on-premises salgssteder (restauranter, diskoteker, etc.) Særligt fokus på studenterfester.
Hvem: Politiet.
Hvor: Stockholmsområdet.
Samarbejdspartnere: Politiet samarbejder med studenterforeninger og restauranter/barer.
Formål: At nedbringe vold ved og omkring udskænkningssteder ved at forhindre udskænkning til mindreårige og berusede personer.
Metode: Inspektion i uniform, i civil, undercover. Kurser i ansvarlig udskænkning til barpersonalet. Effekten checkes af skuespillere (i rollen som fulde gæster)
Tidsrum: Ugedagene fra søndag til torsdag, hvor studenterfesterne typisk ligger. Her er politiressourcerne frigjort fra weekendens mange opgaver. Tidligere blev politiet først kaldt ud, når volden havde fundet sted. Nu arbejder politiet forebyggende, så vold og skader kan undgås. Politiets inspektion finder sted tidligt på aftenen, gerne før der købes alkohol.
Resultat: Håndhævelsesprojektet startede i 2008. Resultatet er udskænkning til betydelig færre berusede og/eller mindreårige personer og et markant fald i voldsepisoder. Der blev nægtet udskænkning til 5 procent af de berusede gæster i 1996. I 2005 var tallet vokset til 84 procent. I 1996 blev 55 procent af de mindreårige nægtet udskænkning. I 2007 blev 92 procent af de mindreårige afvist af bartenderen. Håndhævelsen har betydet at de voldelige overfald er faldet fra over 200 tilfælde i 2007 (hvor loven ikke blev håndhævet) til 46 i 2010.
Omkostningseffektivitet: Af 100 svenske kroner kommer 37 igen
Sanktioner: Inddragelse af alkoholbevillingen, bøde til salgspersonen.
Lovgrundlag: Den svenske alkohol lov forbyder:
–     At sælge alkohol til mindreårige (under 18 år)
–     At sælge alkohol til berusede personer
–     Der påhviler personalet på restaurationer etc. et personligt ansvar for udskænkning af alkohol

Mere info Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

2.    Sverige – opsporing af illegalt salg til mindreårige
Hvad: Permanent tiltag. Inspektion af bylivet på gadeplan. Særligt fokus på mindreårige i besiddelse af alkohol samt opsporing af ulovligt salg.
Hvem: Politiet.
Hvor: Växjö, distrikt Kronoberg, Sverige (er udbredt til andre dele af landet).
Formål: At nedbringe vold, kriminalitet og genoprette sikkerhed og tryghed på gadeplan. I 2005 havde Växjö Sveriges største tilgængelighed af alkohol til unge.
Baggrund: Byen var plaget af overfald, hærværk, og mange fulde unge i bykernen. Der gik rygter om at der foregik organiseret salg til mindreårige og mange forældre var bekymrede for deres børn.
Samarbejdspartnere: Samarbejde med skoler, ledere af ungdomsorganisationer, Anklagemyndigheden, skattemyndigheder. Der afholdes informationsmøder for forældre og børn en gang i kvartalet.
Tidsrum: Politiet arbejder undercover tidligt fredag og lørdag aften, da det er betydelig nemmere, at få de mindreårige til at afgive deres alkohol, før de er begyndt at drikke den.
Metode: Der er to metodiske fokus, at dæmme op for:
1)    Ulovligt salg Research i forhold til hvor mange tilfælde af salg til mindreårige, der skal dokumenteres for at kunne sigte sælgeren for grov overtrædelse af loven. I den forbindelse kontaktes Anklagemyndigheden. Kontakt med medierne for at skabe bevidsthed om sagen. Videohøring af unge under 15 år. Brug af unge som vidner i sagen
2)    Ulovlig besiddelse Politiet kontakter mindreårige hvis de er påvirkede af alkohol, hvis de er i besiddelse af alkohol, og/eller hvis de er sammen med andre der er i besiddelse af alkohol. Politiet konfiskerer alkoholen og opsporer sælgeren som får en bøde i tilfælde af salg til mindreårige. Dette gælder også hvis det er forældre, søskende eller kammerater, der har forsynet den mindreårige. Den mindreårige selv bliver kørt til stationen, hvorfra forældrene bliver kontaktet. Politiet insisterer på at forældrene afhenter deres barn på stationen. Hvis dette ikke sker kontaktes de sociale myndigheder.
Sanktioner: Håndhævelsesprojektet startede i 2005. Fra 2005 til 2006 blev der rapporteret 2.500 tilfælde af brud på loven i Kronoberg distriktet. Indsatsen har givet store bøder eller fængsel til sælger. De fleste har fået fængselsdomme fra 3 måneder op til 2 år. 1.000 liters øl, vin og spiritus er blevet konfiskeret. Pt. er der rejst tiltale mod 30 store ”fisk”.
Resultat: Tilgængeligheden af alkohol er blevet væsentligt mindre i Växjö takt med at politiets indsats er øget. Dette bekræftes af de unge selv, udgående teams, forældre, læger. Der er sket en betydelig nedgang i skader og voldelige overfald, de aktuelle 2010 tal er de laveste i hele Sverige. Ligeledes er der sket et kraftigt fald i antallet af unge med akut alkoholforgiftning.

Mere info Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. , Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

3.    Holland – civile agenter checker udskænkning
Hvad: Pilotprojekt. Inspektion af on-premises salgssteder (restauranter, sports klubber, diskoteker, events etc.) Fokus på salgsstedernes bevilling, samt på overholdelse af aldersgrænser. Tilbud om kurser i ansvarlig udskænkning.
Hvem: Håndhævelse af aldersgrænser er organiseret på nationalt plan og udføres af civile håndhævelses agenter.
Hvor: Region Gelderland, der omfatter 6 kommuner, 175.000 indbyggere og 550 salgssteder.
Formål: at indsamle erfaringer om lokal håndhævelse. At nedbringe vold på og omkring udskænkningssteder ved at forhindre udskænkning til mindreårige og berusede personer.
Metode: Inspektion i civil, undercover. Tidsrum Tidligt på aftenen i og omkring weekender.
Arbejdsgang: Skrivebordsarbejde: finde hot spots (steder, der tiltrækker mindreårige) og planlægge aftenens rute efter dem. Inspektion af området udenfor, dernæst gøre sin entré på diskoteket/baren: Observering af lokalerne (i en halv time), udvælge og følge en gruppe mindreårige, afvente deres næste køb i baren, stille sig så tæt at man kan overhøre den unges samtale med bartenderen i forbindelse med købet, trække den mindreårige tilside umiddelbart efter købet, og udbede sig identifikation. Konfrontere sælger med overtrædelsen. Tildele ejeren af stedet en bøde og informere forældrene. Komme sikkert derfra.
Sanktioner: I Holland risikerer ejeren af salgsstedet bøde, det samme gør mindreårige, der drikker alkohol på offentlige steder.
Resultat: Projektet startede i 2008. Indtil nu er der uddelt 40 bøder for salg af alkohol til mindreårige og 226 bøder til mindreårige for at drikke alkohol på offentlige steder. Der er givet 198 advarsler for brud på Alkohol Loven, og adskillige illegale slagsteder er blevet lukket. Mystery shopping viser, at loven efter projektets indførsel nu bliver overholdt i langt højere grad. Udviklingen er gået fra 19 procent i 2009 til 78 procent i 2010.
Lovgrundlag: Aldersgrænser i Holland for salg af alkohol:
Man skal være over 16 år for at købe alkohol under 15 procent
Man skal være over 18 år for at købe alkohol over 15 procent
Gælder både off premises (butikker, supermarkeder m.v.) og on premises diskoteker, barer m.v.)

Mere info Michiel van Baardewijk, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

4.    Schweiz – unge mystery shoppere checker salg og udskænkning
Hvad: Permanent tiltag. Kontrol af salgs- og udskænkningssteder ved hjælp af unge mystery shoppere. Fokus på overholdelse af aldersgrænser.
Hvem: Kantonerne (de 26 føderale delstater) står for detailsalg af alkohol, derfor hører håndhævelse af aldersgrænser under dem. Kantonerne ligger mellem det føderale og det kommunale niveau.
Hvor: Kontrollerne foregår på en bred vifte af steder, både on- og off-premises: caféer, barer, pubber, restauranter, take-aways, supermarkeder, tankstationer, købmænd, kiosker, vinhandlere, events, sports arenaer.
Baggrund: Aktuel forskning (2009) viser at der dagligt indlægges seks unge i alderen 10 til 23 år med alkoholforgiftning i Schweiz. I 2006-2007 blev 360 drenge og 250 piger fra 14-19 år indlagt. Antallet af unge med denne diagnose er forøget med 16 procent mellem 2005 til 2007. Hyppigheden topper hos piger i alderen 14-15 år.
Formål: At nedbringe tilgængeligheden af alkohol for mindreårige, og det skadelige alkoholforbrug, at nedbringe de samfundsmæssige omkostninger (larm og svineri i bykernerne, hærværk på offentlig ejendom, især transportsystemet), at nedbringe sundhedsudgifterne.
Samarbejdspartnere: Det Føderale Finansministerium, Det Schweiziske Alkohol Råd.
Metode: Information til borgerne (de unge) om loven blandt andet via foldere. De unge mystery shoppere foretager stikprøver på salgsstederne, nogle gange i samarbejde med politiet.
Sanktioner: Overtrædelse straffes med bøde, fyring eller inddragelse af bevillingen (3 måneder efter første overtrædelse).
Resultat: Kontrollerne er vokset i antal over en 10-årig periode. Der var 85 i år 2000. I 2010 er det tal vokset til 4.920. I samme periode er der sket et fald i salget af alkohol til mindreårige. I år 2000 kunne de mindreårige mystery shoppere købe alkohol i 83,5 procent af deres forsøg, mens det kun lykkedes i 26,8 procent af tilfældene i 2010.
Lovgrundlag:
På nationalt niveau: Aldersgrænser i Schweiz for salg af alkohol.                                                
Man skal være over 16 år for at købe øl, vin og lign.
Man skal være over 18 år for at købe spiritus
På Kanton niveau: I nogle Kantoner forpligter loven sælgeren til at spørge efter ID. Mystery shopping udført af mindreårige er kun tilladt i nogle kantoner.

Mere info: Swiss Alcohol Board (SAB) Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

5. England - fokus på bevillinger samt mindreåriges ansvar
Hvad: Lovændring. Et grundigt eftersyn af Bevillingsloven med henblik på at give lokale myndigheder og politiet større mulighed for at inddrage alkoholbevillinger (The Police Reform and Social Responsibility Act).
Hvem: Indenrigsministeriet står bag loven, som den engelske regering vedtog i 2011.
Hvor: Loven gælder i England og Wales.
Formål: At forebygge alkoholrelateret kriminalitet, uro og gener, samt fremme sikkerhed og tryghed for befolkningen. At beskytte børn mod alkoholrelaterede skader.
Baggrund: En britisk undersøgelse viser, at ungdomskriminalitet hænger sammen med hyppigheden af alkoholindtagelse. De 10-17-årige, der har et ugentligt forbrug (eller mere) står for en uforholdsmæssig stor del af overtrædelserne. 37 procent af disse børn og unge begår kriminalitet i forhold til kun 14 procent af den øvrige aldersgruppe.
Samarbejdspartnere: Samarbejde med politi og andre myndigheder.
Lovgrundlag: Loven retter sig mod tre grupper: 1) den mindreårige køber 2) den voksne køber, 3) bevillingsindehaveren og/eller sælgeren af alkohol.
1)    Det er ikke tilladt for en mindreårig (under 18 år) at købe eller forsøge at købe alkohol. Det er også forbudt for mindreårige at drikke alkohol på offentlige steder (gælder både på barer, i parker og bymidter)
2)     Det er ikke tilladt at købe alkohol på vegne af/til mindreårige personer, uanset hvor alkoholen bliver indtaget (øl, vin, cider til et måltid på en restaurant er undtaget).
3)    Det er ikke tilladt at sælge alkohol til en mindreårig. Det påhviler sælger at bede om ID, som skal indeholde foto, fødselsdag, samt hologram. For overhovedet at opnå alkoholbevilling kræves det at salgs- /udskænkningsstedets udarbejder en plan til at beskyttelse mindreårige.
Sanktioner: Bøden for at købe alkohol som mindreårig er på 1.000 pund. Bliver en mindreårig grebet i at drikke alkohol, købt af andre kan det føre til en sag mod køberen. Bøden for at købe alkohol til mindreårige er på 5.000 pund. Endvidere offentliggøres disse overtrædelser. Formålet er at give voksne under pres en undskyldning for ikke at købe alkohol til mindreårige. Butikker og udskænkningssteder, der er blevet taget i at sælge alkohol til mindreårige to gange får inddraget bevillingen i 3 måneder. Den nye lov fordobler samtidig bøden for salg til mindreårige fra 10.000 til 20.000 pund.
Resultat: Loven er så ny, at der endnu ikke foreligger målinger af et eventuelt fald i de unges forbrug, kriminalitet eller vold.

5. Holland – Intensiveret indsat over for branchen og mindreårige
Hvad: Lovændring. Revideret lov om Alkoholbevilling og Catering. Fokus på supermarkeder, barer og mindreåriges ansvar.
Hvem: Den hollandske regering vedtog loven i 2011.
Hvor: Loven gælder for hele Holland.
Formål: At begrænse alkohols tilgængelighed især for unge.
Info: Undersøgelser baseret på Mystery Shopping viser, at supermarkederne er den vigtigste og mest aggressive forsyningskanal til befolkningen (alle aldersgrupper). Barer og diskoteker står på den anden side for det største antal overtrædelser i salg til mindreårige.
Samarbejdspartnere: Håndhævelse af loven overgår hermed fra den hollandske Fødevare- og Forbrugerstyrelse til kommunerne.
Metode:
1)    Intensiveret håndhævelse med flere kontroller årligt
2)    Hårdere sanktioner over for supermarkeder
3)    Tidsbegrænsning for mindreårige på diskoteker
4)    Bøder til mindreårige for besiddelse af alkohol
Kommunerne får med den nye lov ekstra sanktioner at sætte ind overfor supermarkeder, der har fået tre bøder inden for et år for at sælge alkohol til mindreårige. Loven giver derudover kommunerne mulighed for at regulere tidspunktet hvor mindreårige kan få adgang til diskoteker. Hvis unge under 18 år ikke kan få adgang til diskoteker efter kl. 12 midnat, så undgås en hel del ”preloading”, altså at de drikker sig fulde inden de går i byen. Som det er nu går mange unge først sent i byen, og har drukket hjemmefra.
Sanktioner: Efter tre bøder kan supermarkederne pålægges at lukke i en periode fra 1 til 12 uger. Det bliver strafbart for unge under 16 år at være i besiddelse af alkohol på offentlige steder som på gaden, i parker og også på barer/diskoteker.
Resultat: Loven signalerer over for branchen, at udskænkning til mindreårige er et absolut no-go. Der foreligger endnu ikke målinger af et eventuelt fald i de unges forbrug.
Lovgrundlag: Aldersgrænser i Holland for salg af alkohol:
Man skal være over 16 år for at købe alkohol under 15 procent
Man skal være over 18 år for at købe alkohol over 15 procent
Gælder både off premises (butikker, supermarkeder m.v.) og on premises diskoteker, barer m.v.)