magasinet-rus.dk

Forside Behandling Best Practice Anonymitet er et must

Anonymitet er et must

Udskriv
Folk med job og familie tiltrækkes af Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling - netop fordi tilbuddet er anonymt.

Helt omme på bagsiden af baghuset bag alkoholklinikken i Odense ligger indgangen til det ene af landets to anonyme tilbud til stofmisbrugere. En velklædt yngre mand dukker op til aftalt tid, ringer på og lukkes ind. Her er der ingen nysgerrige naboer, der følger med i, hvem der kommer og går. Og det er netop en vigtig del af konceptet, fortæller Lise Janning, der er projektleder på det toårige forsøgsprojekt.

Kommer langvejs fra
Projektet havde 40 brugere som succesmål for det første år og kom op på over 70. Og tilstrømningen i starten af 2012 er endnu mere lovende. I februar havde stedet allerede fået 38 henvendelser ud af de 50 forventede for hele året. Der kører et tilsvarende projekt i København, og tilsammen dækker de to tilbud hele landet.

- Vi har mange, der kommer kørende hertil fra Sønderjylland og Midtjyl¬land, fortæller Lise Janning.
- De, der henvender sig, er meget seriøse omkring det. Det betyder virkelig noget for dem at få hjælp til at komme ud af deres misbrug. Samt, ikke mindst, at det foregår helt anonymt.
De fleste henvender sig på telefon. De skal ikke oplyse cpr-nummer, og de kan kalde sig lige hvad de vil.
Man er anonym, så længe man ønsker det, men efter et par møder har behandlerne som regel brugerens telefonnummer. Derimod fortæller de færreste om behandlingen til andre i deres omgangskreds.
- De siger måske til deres børn eller på jobbet, at de spiller tennis, men deres partner ved som regel godt, at de er til et ugentligt behandlingsmøde i Odense.

Det er dog ikke alle med stofmisbrug, som kan få plads i projektet.

- Folk der har et misbrug af fx heroin eller nervepiller/benzodiazepiner, der kræver medicinsk nedtrapning, hører ikke til her. Så skal der en læge på, og så skal personnummeret oplyses, forklarer Lise Janning.
- Det, vi kan hjælpe med, er afhængighed af feststoffer som fx hash, kokain, amfetamin og smertestillende piller.
Klinikken stiller som krav, at klienterne har et normalt liv med job og bo¬lig, men bortset fra det er klientellet alt fra studerende til direktører, og de er lige fra 19 til 50 år.

Gruppesamtaler
- Vi tilbyder samtaleterapi. og begynder med samtaler mellem behandler og klient, hvorefter de fleste går over til gruppeterapi. Det lyder måske underligt i et anonymt tilbud. Men det er vores erfaring, at det er det mest effektive., forklarer Lise Janning.
Det løsner op at opleve, at andre sidder med problemer, der ligner ens eget til forveksling.
- De fleste oplever, at de får en kæmpe opbakning fra gruppen. Det er altid ’thumbs up’ hele vejen rundt, når det rykker. Og alle har jo en fælles interesse i, at tavshedspligten overholdes.
Der bliver grinet og grædt meget i grupperne, og det skaber en stor fortrolighed, at de andre kender ens dybeste hemmelighed,fortæller Lise Janning.
Det fantastiske ved gruppesamtalerne er ifølge Lise Janning, at de typisk fjerner skammen over at have et misbrug.
- I gruppen ser de, hvordan fornuftige folk som dem selv er havnet i en ulykkelig situation. I bedste fald kan skammen vendes til, at man bliver stærk nok til at indrømme sit misbrug og være åben omkring det.
Og mange erkender, at det mest skamfulde er ikke at gøre noget ved sit misbrug.

Realistiske mål
I grupperne tales konkret om, hvordan man håndterer trangen.

- For den forsvinder ikke. Så det handler om at lære at sige nej til den første joint og at blive bevidst om, i hvilke situationer det er, trangen opstår, forklarer Lise Janning.
Som oftest handler det om at lave om på en uheldig vane. Det kan også handle om at skifte vennekreds, så man ikke lader sig friste over evne. Det kræver som regel god opbakning fra ens nærmeste. For mange handler det simpelthen om at få en ny identitet som ikke-misbruger. Fx at spørge sig selv, om man primært ønsker at se sig selv som hash-ryger - eller som en god far? Men det er svært, for rigtig

Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling:
Afholdes i 2011-12
Evalueres i 2013
Projektet finansieres af Socialstyrelsen
i Odense med 6 mio. kr.
i København med 9 mio. kr.
Succesmål for Odenseprojektet i 2011 var 40 deltagere, men antallet steg til 70 deltagere.
To ud af tre er mænd og er typisk mellem 19 og 50 år.
Alle har bolig, job/studier og familie. Resultater:
54 % er blevet helt stoffri
33 % har reduceret deres forbrug
Læs mere på projekthjemmesiden www.heltanonym.dk

mange oplevet stoffet som ’deres bedste ven’, der beroliger og trøster, når det hele er svært.”
Nogle få deltager ikke i gruppeterapien, fordi det fx vil skade deres karriere, hvis det kommer ud, at de har haft et misbrug. Det kan f.eks. være en politiker eller en skoleinspektør. De bliver tilbudt en-til-en samtaleforløb.
Et behandlingsforløb varer typisk cirka fire måneder. Det er op til den enkelte, om målet skal være fuldstændig stoffrihed, eller om han ønsker at kunne kontrollere sit forbrug.
- Det vigtige for os er, at brugeren stiller sig selv et realistisk mål. Kuldsejlede behandlingsforløb er direkte skadelige for selvværdet og har derfor en tendens til at forværre misbruget på længere sigt, forklarer Janning.
Som det ser ud nu i foråret 2012 står folk i kø for at komme i anonym behandling.
Stedet tilbyder også efterbehandling i form af opfølgende samtaler og kurser i mindfulness.

Behov for flere anonyme tilbud
Behandlingsstedet har gjort - og gør stadig - meget for at folk skal vide, at tilbuddet findes. Der er lagt pjecer ud i venteværelser hos læger og psykologer, på uddannelsesinstitutioner, de har haft reklamer på busser og en bod til Kulturnatten.
- Faktisk er der nogle, der henvender sig op til et helt år efter, at de har set, at vi er her. Det kan tage tid at erkende, at man har behov for hjælp.
- Jeg er ikke i tvivl om, at projektet tjener sig ind samfundsøkonomisk, tilføjer Lise Janning.
- Havde vi ikke hjulpet disse mennesker, var de fortsat ud i et større og større misbrug.

Et hjertesuk skal dog med: Som det er nu, sker der ifølge Lise Janning en kæmpe forskelsbehandling på misbrugere af alkohol og stoffer. Stofmisbrugerne har kun de to anonyme tilbud i Odense og København, mens alkoholbehandlingen som udgangspunkt altid er anonym.
- Derfor håber vi, at vores resultater kan være med til at åbne øjnene for det behov, der er på dette felt, mener Lise Janning.

Думая, "Книга джейн эир"что хозяин не слышал или не "Зоофилы видео скачать"понял его, Антонио вновь повторил то же самое.

Дрожащими руками Юрий "Скачать 4 кекс шоп"вскинул автомат "Зачарованный мир книги"Калашникова.

А может, и не только сейчас, но и "Гонки игры бесплатно гонки на самолетах"вообще.

Он чувствует, что его "Песня я хочу тебя скачать"всадница чем-то встревожена.

В воздухе носилось что-то странное.

Ветер был "Програмы скачать програмы"совсем слабый, дул он и в самом деле "Книга основи перукарської справи"со стороны "Скачать темы для 6700 нокиа"всадника прямо в лицо охотникам, и "Книга по ремонту скутера скачать"это было для них удачей, не то Бизон, конечно, почуял бы их.