magasinet-rus.dk

Forside Politik Forskning og Undersøgelser Forsker-opråb til politikere i alle EU-lande

Forsker-opråb til politikere i alle EU-lande

Udskriv

Tusindvis af dødsfald kan undgås hvert år, hvis blot politikerne vil gribe til handling, mener forskerne bag stort europæisk alkoholprojekt.
altDet er vist aldrig set før, at forskere i forbindelse med projektafslutningen både udgiver en videnskabelig evalueringsrapport  og samtidig følger op med et ’Manifesto’ med politiske og etiske overvejelser om social retfærdighed og konkrete handlemuligheder.  Men det var, hvad der skete på årets europæiske alkoholkonference i Stockholm, da forskerne afrapporterede AMPHORA-projektet.
Med 71 forskere fra 33 institutioner i 14 europæiske lande som afsendere kan interesserede politikere derfor nu læse, hvad de med sikker viden kan gøre for at sætte alkoholforbruget ned i deres eget land. Anbefalingerne spænder bredt - fra oplysningsaktiviteter i form af advarselsmærker og varedeklaration på flaskerne, over begrænsninger i tilgængeligheden, minimumspriser og reducering af alkoholstyrken i det enkelte produkt – til et totalt forbud mod alkoholreklamer . Samtidig anbefales det at sætte mere gang i rådgivning og behandling af alkoholafhængige, som overalt i EU kan se langt efter nok af virksomme tilbud.
Det fire-sider lange manifest er forskergruppens foreløbige punktum for arbejdet i AMPHORA-projekt, som har kørt over fire år.  Selve evalueringsrapporten er på 125 sider.

 

Europæisk alkoholrekord
Udgangspunktet for AMPHORA-projektet er det folkesundhedsmæssige faktum, at europæerne har verdensrekorden i alkoholforbrug, og at alkohol samlet set udgør den tredje største risikofaktor for død og handikap i Europa.  Omkring 120.000 europæere i den erhvervsaktive alder mellem 15 og 64 år dør årligt på grund af alkohol. Desuden vender konsekvenserne den tunge ende nedad – de fattigste dør hurtigere af et for stort alkoholforbrug end de rige.
- Det gennemsnitlige alkoholforbrug pr. voksen i Europa er tre genstande om dagen. Det er på et toksisk niveau som kan give kræft. Vi har videnskabelige data som viser, at alkohol er skyld i 136.000 nye kræfttilfælde om året, siger Antoni Gaul, specialist i addiktiv medicin ved universitetshospitalet i Barcelona. Han har siden 2009 været koordinator og projektleder på AMPHORA-projektet  sammen med professor Peter Anderson fra universiteterne i Maastricht og Newcastle.
- Derfor opfordrer vi nu til, at Europas regeringer sætter kræft-advarsler på alle drikkevarer, som indeholder alkohol, sådan som vi kender det fra tobakken. Og vi anser det for nødvendigt at forbyde alle former for

’Alcohol Policy in Europe: Evidence from AMPHORA’ findes som e-bog og kan ses her

og her er opråbet: ’The Amphora Manifesto on Alcohol’ 

markedsføring af alkohol ligesom det sker med tobak, forklarer Antoni Gaul.
Projektet har beskæftiget sig med ni forskellige forskningsområder, som blandt andet handler om priser, tilgængelighed, tidlig intervention og behandling, markedsføring  og effekten af alkoholpolitik.  

Alkoholpolitikkens ’best buys
AMPHORA-projektet har også set nærmere på de såkaldte ’best buys’ i alkoholpolitik, som WHO og World Economic Forum anbefalede sidste år: øgede afgifter, mindre tilgængelighed og forbud mod markedsføring af alkohol.  
Anbefalingerne kom i forbindelse med FN’s møde om ikke-smitbare sygdomme – NCD – hvor alkoholforbruget blev udpeget som en af de fire store risikofaktorer i forhold til livsstilssygdomme som diabetes, kræft, overvægt og hjerte-karsygdomme.
Ifølge Antoni Gaul underbygger AMPHORA-resultaterne også WHO’s anbefalinger. Samtidig har forskningsprojektet afsløret en rystende mangel på ordentlig monitorering på alkoholområdet.
- De data om alkohol og folkesundhed, vi kan finde i medlemslandene, varierer meget indbyrdes. Og på europæisk plan er dataene, vi kan bygge på, fra 2004. Det er ikke godt nok. Det er nødvendigt, at WHO og EU i fællesskab indsamler data regelmæssigt,  mener Antoni Gaul.

De danske vinkler
Konferencen havde samlet ngo’ere, forskere, politikere og embedsmænd fra hele Europa. Fra Danmark deltog blandt andre specialkonsulent Kit Broholm fra Sundhedsstyrelsen.  
Hun hæfter sig ved det store fokus, konferencen havde på alkoholrelaterede kræftsygdomme.
- Det er nyt, at forskere nu definerer et niveau for hvornår alkohol virker som gift på kroppens celler og siger at mere end 3 genstande af alkohol om dagen er så giftigt, at det kan fremkalde kræft, siger hun. Hun har derfor bedt forskerne bag AMPHORA om flere argumenter for, hvordan de er nået frem til lige det niveau.
 – Hvis det metodiske grundlag er tilstrækkeligt solidt, er det en vigtig oplysning , for der er rigtig mange danskere som rent faktisk drikker på det niveau.
Kit Broholm finder det også tankevækkende, at  Amphora-projektet med den mængde af forskere, som står bag, har konkluderet, at det er nødvendigt med et total forbud mod markedsføring af alkohol.  Dels fordi det at regulere alkoholreklamer er en af de mest effektive metoder til at nedsætte alkoholforbruget, og dels fordi man i følge forskerne kan se at selvregulering ikke virker.
- Det er helt nyt, at man er så radikal i holdningen til alkoholmarkedsføring, siger hun
Konferencen blev holdt i oktober med den svenske lægeforening som vært.

AMPHORA-projektet blev startet i 2008 og er et fire-årigt forskningsprojekt om alkohol set fra et folkesundhedsperspektiv. Det er finansieret af EU-Kommissionen under The Seventh Framework of Research og koordineret af Hospital Clinic de Barcelona i Spanien. Projektet har haft til formål at skaffe ny viden, baseret på videnskabelig forskning, om de mest effektive metoder til at nedsætte antallet af alkoholskader. Desuden har man ønsket at styrke den alkoholpolitiske forskning i Europa og øge samarbejdet mellem forskere.Projektet har omfattet 33 institutioner fra 14 EU-lande sammen med counterparts fra i alt 27 medlemslande.