magasinet-rus.dk

Forside Behandling Forskning og Undersøgelser Stor donation til alkoholforskningen

Stor donation til alkoholforskningen

Udskriv

Nyt projekt skal afprøve og sammenligne resultater fra alkoholbehandlingen.

altBlækket   var  dårligt   blevet   tørt   på bevillingen  på 16,6 mio. kr. til PAUSE-projektet (omtalt i ruS  1/2013),   førend dansk  alkoholforskning igen kunne  glæde sig over en stor  pose penge. Og også denne gang er det forskere ved Syddansk universitet (SDu), som står  bag, og som trækker omkring 100 mio. kr. hjem til klinisk forskning i alkoholbehandling.
Projektet, kaldet RESCueH,er et praksisnært forskningsprojekt.  Den daglige ledelse er derfor  lagt  i hænderne på en velkendt skikkelse fra alkoholbehandlingsområdet, Anette  Søgaard  Nielsen, som kommer til projektet med mangeårige  erfaringer  fra  Alkoholbehandlingen i Odense.
- Fra et klinisk synspunkt er der en række store  udfordringer i alkoholbehandlingen, som i virkeligheden  kan samles i tre overskrifter: rekruttering, fastholdelse i behandling og tilbagefaldsforebyggelse, forklarer Anette Søgaard nielsen.
- Formålet  med projektet er derfor  at afprøve og sammenligne en række konkrete  metoder,  som kan tage fat i de udfordringer og forbedre behandlingen af patienter med  alkoholafhængighed.

Projektet består af fem randomiserede studier, hvis engelske titler har lagt bogstaver til navnet RESCueH:

The Relay Study, som skal afprøve en ny model  for rekruttering og motivering  af alkoholafhængige patienter, indlagt på hospitaler,  til  alkoholbehandling efter endt ophold.

The Elderly Study, som skal evaluere nye metoder for behandling  af  ældre  (60+) med alkoholproblemer.

The Self-Match Study, som skal sammenligne effekterne af patient-styret kontra behandler-styret valg af behandling i for- hold til fastholdelse, alkoholforbrug og patienttilfredshed.

The Cue Exposure Study, som skal un dersøge   1) om eksponering  (art) som efterbehandling øger effektiviteten af behandling for alkoholafhængighed og 2) om brug af en smartphone-applikation til art  kan give bedre resultater end terapeutisk indsats.

The Healthy Lifestyle  Study, som skal undersøge, om fysisk  aktivitet som supple- ment  til ambulant  alkoholbehandling kan have positiv effekt på patienternes alkoholforbrug, angstniveau og depressioner samt deres personlige problemer.

Magasinet RUS indgår i projektets formidlingsstrategi, hvilket betyder at læserne kan se frem til at læse nyt om resultaterne fra studierne, samtidig med at de bringes i videnskabelige tidsskrifter i Danmark og i udlandet.