magasinet-rus.dk

Forside Behandling Best Practice Familieorienteret alkoholbehandling i praksis

Familieorienteret alkoholbehandling i praksis

Udskriv

Modelkommuner har afprøvet to metoder til at inddrage familien i alkoholbehandlingen.

familieorienteret alkoholbehandling i praksisFlere og flere  borgere  får tilbudt behandling til hele familien, når de henvender sig til  deres kommune  med et alkoholproblem. I  dag  tilbyder   68  pct.  af landets  kommuner  familieorienteret alko holbehandling ved siden af den almindelige alkoholbehandling,  viser  en nyere  under- søgelse fra  KL’s nyhedsbrev  Momentum. Og behandlingsformen har netop  fået en yderligere  saltvandsindsprøjtning  i  form af 112 mio. kr., som partierne bag finanslovsaftalen for 2014 har sat af til at styrke den familieorienterede  alkoholbehandling over de næste fire år. Hos Sundhedsstyrelsen er man samtidig  tæt  på afslutningen  af  det  treårige  satspuljeprojekt ’Kvalitet  i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret behandling’, hvor seks kommunale  alkoholbehandlinger udvikles til såkaldte  modelinstitutioner for familieorienteret alkoholbehandling.

Modelkommuner på vej
Glostrup Lænken, som varetager alkoholbehandlingen for flere københavnske vestegnskommuner, bliver sammen med alkoholbehandlingerne i Holstebro, Aabenraa, Odense, Slagelse og Københavns Kommuner de institutioner, som fremover skal fungere som modeller for kommunale tilbud om familieorienteret alkoholbehandling landet over.
De to metoder,  som er afprøvet,  er systemisk familieorienteret alkoholbehandling og flerfamilieterapi.
Projektet blev  sat  i  gang  i  2010, da Sundhedsstyrelsen  fordelte satspuljens 22,2 mio. kr. mellem de seks kommunale alkoholbehandlingsinstitutioner, og det afsluttes og evalueres senere i år. Som en del af projektet har Sundhedsstyrelsen også igangsat et kursusforløb, hvor alkoholbehandlere uddannes i familie- orienteret alkoholbehandling.

To gode modeller
Kirsten Mundt, projektleder i Sundheds styrelsens Enhed for Forebyggelse og Borgernære  Sundhedstilbud,  fortæller, at formålet  med modelkommunerne ikke er at måle og sammenligne effekten af de to metoder, men at udvikle to gode modeller for familieorienteret alkoholbehandling, som andre kommuner kan lære af.
- Der er evidens for, at familieorienteret terapi virker. Partnere og børn til alkoholafhængige sidder ofte fast i nogle uhensigtsmæssige mønstre, som hjælper den drikkende til at drikke videre, og familiebehandlingen  har bl.a. til formål at bryde disse mønstre, siger Kirsten Mundt.

Magasinet RUS har besøgt to modelinstitutioner, som afprøver hver sin metode til familieorienteret alkoholbehandling, nemlig Glostrup Lænken, som metodeudvikler på alkoholbehandling ved at integrere partneren og børnene til den drikkende, og Alkoholbehandlingen i Holstebro,  hvor alkoholbehandlerne  har udviklet en metode for flerfamilieterapi.
Læs mere om Glostrup Lænkens erfaringer her, og om Alkoholbehandlingen i Holstebros erfaringer her.

 Børn i familier med alkoholproblemer

•  Ca. 122.000 børn mellem 0-18 år skønnes at vokse op i familier med alkoholproblemer
•  Ca. en tredjedel udvikler selv et alkohol- eller stofproblem
•  Ca. en tredjedel oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser