magasinet-rus.dk

Forside Forebyggelse International Nyt fra 'The Globe'

Nyt fra 'The Globe'

Udskriv

Refereret fra The Globe, Issue 1 2014

alt

GLOBAL ALKOHOLKONFERENCE I SEOUL
Den tredje Global Alcohol Policy Conference (GAPC) blev for nyligt afholdt i Seoul i samarbejde med bl.a. 'The Global Alcohol Policy Alliance' (GAPA), Sydkorea’s Sundhedsministerium og WHO. Programmet bar titlen ‘Alkohol: Civilsamfund og offentlig sundhed – fra lokal handling til global forandring’. Formålet var at fremme evidensbaseret alkoholpolitik på tværs af sektorerne – uden om kommercielle interesser.
Konferencen mundede ud i en deklaration, 'The Seoul Declaration', som fastslår, at “Der eksisterer evidensbaserede og omkostnings-effektive interventionsmuligheder for at reducere alkoholrelaterede skader på lokalt, nationalt og globalt plan. Disse interventionsmuligheder kan, når de bliver implementerede og håndhævede, have gennemgribende og positive sociale, sundhedsmæssige og økonomiske virkninger”.

PÅVIRKER REKLAMER UNGES ALKOHOLVANER?
Hvis reklamekronerne til alkohol stiger, mens forbruget falder, viser det ikke nogen sammenhæng mellem markedsføring og unges druk. Det siger den amerikanske alkoholindustri, der mener,at der alt for ofte bliver fremsat ‘dommedagsprofetier’.
David Jernigan er professor ved Center for Alcohol Marketing and Youth (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health), og ifølge ham vil man dumpe i statistik, hvis man laver den slags slutninger.
- Når befolkningen drikker mindre, skruer alkoholproducenter op for reklamerne for at vende udviklingen. Selv om kurverne ikke følges ad, betyder det ikke, at reklamerne er uden betydning, skriver han i The Globe.
- På nuværende tidspunkt er der mindst 15 studier publiceret i anerkendte tidsskrifter, som peger på, at der er en direkte sammenhæng mellem unges alkoholindtag og deres eksponering for alkoholreklamer både i forhold til mængden, de drikker, og hvad de drikker. 

Foto af magasinet The Globe

Det internationale netværk 'The Global Alcohol Policy Alliance' (GAPA) er et forum, hvor ngo-organisationer og professionelle fra offentlige sundhedsinstitutioner 
deler viden om alkohol og evidensbaserede alkoholpolitikker. GAPA udgiver magasinet The Globe tre gange om året.

INTERESSENTER BLIVER BRUGT SOM EKSPERTER
I Storbritannien er alkoholindustrien repræsenteret i forskellige fonde og netværk, nedsat af regeringen. Det gælder bl.a. 'The Drinkaware Trust' (DAT) og 'Responsible Deal Alcohol Network' (RDAN), som skal oplyse om og promovere fornuftige alkoholvaner. At alkoholindustrien er repræsenteret den slags steder, kan man, ifølge professor i Social Markedsføring Gerard Hastings, Stirling University, tydeligt høre, når repræsentanter for fondene bliver brugt som ekspertkilder.
- I efteråret kom det frem i medierne, at næste 300 børn under 11 år hvert år bliver indlagt med alkoholforgiftning. BBC spurgte DAT, hvordan det kan ske, hvortil de svarede ‘gruppepres’ og dårlige forældre. Ikke et ord om alkoholindustriens succesfulde markedsføringsmodeller på bl.a. Facebook, skriver Gerard Hastings i The Globe. Issue 1 2014 Rising Burden of Cancer -Prevention the Key 

Det internationale netværk 'The Global Alcohol Policy Alliance' (GAPA) er et forum,
hvor ngo-organisationer og professionelle fra offentlige sundhedsinstitutioner
deler viden om alkohol og evidensbaserede alkoholpolitikker. GAPA udgiver
magasinet The Globe tre gange om året.