magasinet-rus.dk

Forside Behandling Generelt Kort intervention mangler test i praksis

Kort intervention mangler test i praksis

Udskriv

En artikel i Ugeskrift for Læger udfordrer Sundhedsstyrelsens anbefaling af kort intervention som metode til at nedbringe et højt alkoholforbrug. Evidensen er ikke klar, skriver de tre forskere bag artiklen.

alt- Gennemgangen af litteraturen indikerer, at en bred anbefaling om national implementering af kort rådgivning i almen praksis og i kommunale sundhedssammenhænge er præmatur, skriver de tre.

Et af problemerne ved den eksisterende forskning er ifølge forskerne, at en del af de undersøgelser, der viser gode resultater med kort intervention, er foretaget ikontrollerede miljøer med personer, der i forvejen var indstillet på at nedsætte deres alkoholforbrug. En undersøgelse foretaget under mere dagligdags forhold i 34 engelske lægepraksisser viste til gengæld ingen forskel på effekten af en folder med information om alkohol, fem minutters kort rådgivning om alkohol og 20 minutters motiverende livsstilsrådgivning.

Forskerne afviser ikke, at en kort rådgivende samtale kan være relevant og afgørende for, at personer med alvorlig afhængighed henvises til et alkoholbehandlingscenter, men de påpeger, at effektiviteten, vurderet ud fra den eksisterende forskning, er enten uafklaret eller tvivlsom.

FAKTA

Sundhedsstyrelsen anbefaler national 
implementering af kort alkoholintervention i form af korte rådgivende samtaler i danske 
kommuner.

Der er evidens fra randomiserede 
kontrollerede studier for, at korte rådgivende samtaler kan nedsætte 
alkoholforbruget.

Evidensen stammer hovedsageligt fra studiedesign, der er karakteriseret af ideelle omstændigheder, og der er mangelfuld evidens 
fra studier, hvor man har undersøgt implementering i design med høj grad af ekstern validitet, dvs. 
så resultaterne kan generaliseres til praksis i den virkelige verden.

Forskerne efterlyser pragmatiske studier, hvor man undersøger effektiviteten. De opfordrer til, at kommuner og lægepraksisser, der går i gang med at anvende kort intervention mere systematisk, gør det i et forskningsmæssigt design, hvor man registrerer både effekten og ressourceforbruget ved indsatsen. Der skal samles mere data, som kan kaste lys over effekten, mener de.

- Et blindt ønske om at sænke et højt alkoholforbrug i befolkningen må ikke erstatte en grundig evaluering af korte interventioner i praksis, skriver forskerne.