magasinet-rus.dk

Forside Politik EU Rammerne udfordres

Rammerne udfordres

Udskriv

 Skotland er kendetegnet af politisk handlekraft og evidensbaserede indgreb.

- Vi drikker mere i Skotland end vores naboer i England og Wales, har 22 alkoholrelaterede dødsfald om ugen, og alkoholens skadevirkninger koster det skotske samfund omkring 31 mia. kr. om året, fortæller Jennifer Curran, vicedirektør i Alcohol Focus Scotland. Det har fået regeringen i Skotland til at vise politisk handlekraft.

- Vi er heldige, at vi har en regering, som ønsker at gøre noget, og som gør det evidensbaseret med fokus på de indgreb, der virker, siger Jennifer Curran.

Hun fortæller, at Skotland fik sin første alkoholstrategi allerede i 2009.

- På den tid voksede alkoholproblemerne i forhold til familier, børn, sundhed og sociale problemer, så også politi, sundhedsvæsen og andre blandede sig. Alle disse røster fandt sammen på det rette tidspunkt og fik politikerne til at se, at de måtte gøre noget i form af evidensbaserede metoder, siger Jennifer Curran.

Hun roser de skotske politikere for deres villighed til at lytte mere til sundhedsmæssige argumenter end til alkoholindustrien.

Bevillinger og minimumspris

Et af lovgivningens punkter er, at der ved udstedelse af lokale alkoholbevillinger i Skotland også skal tages hensyn til, hvordan det påvirker folkesundheden.

- Det er en klausul, som vores kolleger i England og Wales misunder os og gerne ville have, smiler Jennifer Curran.

Men det mest banebrydende var vedtagelsen af minimumspriser.

- 72 pct. af den stærke spiritus blev solgt meget billigt fra supermarkederne og drukket i hjemmet. Her tog regeringen et modigt skridt og indførte minimumspriser. Det giver højere bundpris, så salget falder på den stærke spiritus, som vi ved, gør mest skade, siger hun og oplyser, at halvdelen af spiritussen tidligere blev solgt under minimumsprisen.

Kamp for sundhed og sandhed

Alkoholindustrien bragte loven om minimumspriser for EU-domstolen, som skal afgøre, om hensynet til folkesundheden kan veje tungere end det frie marked.

- Vi har fået en foreløbig melding om, at minimumspriser er lovlige, hvis effekten ikke kan opnås på anden måde, og hvis prissætningen ikke er ude af proportioner, siger Jennifer Curran.

Mens man afventer domstolens endelige afgørelse, står kampen om samfundets opbakning.

- Når befolkningen forstår, hvad minimumspriser betyder, slutter hovedparten op om det. Men der er en masse misinformation fra alkoholindustriens side, der f.eks. hævder, at lavprisspiritus kun er et problem for dem, der drikker for meget.

Sammenhold gør stærk

På europæisk plan er Jennifer Curran skuffet over, at EU ikke har fornyet sin alkoholstrategi.

- Og overrasket over at høre, at Danmark ikke har en national strategi. Det havde jeg nærmest forventet, siger hun.

Hun fornemmer imidlertid en voksende bevidsthed og åbenhed for en større indsats mange steder i Europa.

- Derfor er det vigtigt, at vi netværker og deler erfaringer og research med hinanden, så politikere får et veldokumenteret grundlag at træffe beslutninger på. For vi er oppe mod en magtfuld lobby fra alkoholproducenternes side, pointerer hun.

Fakta

Alcohol Focus Scotland blev startet i begyndelsen af 1970’erne af den skotske regering, primært for at støtte kommunalbestyrelser med lokal alkoholforebyggelse og uddannelse af frivillige rådgivere. I de forløbne 40 år er opgaverne blevet udvidet, og i dag samarbejdes der med en lang række partnere om evidensbaserede indsatser og politikker, information og

uddannelse. Organisationen er fortaler for effektive alkoholkontrolpolitikker og lovgivning, primært på den økonomiske og fysiske tilgængelighed til alkohol samt regulering af markedsføring. Loven om minimumspriser har været en mærkesag gennem de senere år. Arbejdet støttes med midler fra den skotske regering, fonde og egne indtægter.

Jennifer Curran er vicedirektør, og Gerard Hastings, som interviewes på næste side, sidder i bestyrelsen for Alcohol Focus Scotland. Læs mere på www.alcohol-focus-scotland.org.uk