magasinet-rus.dk

Forside Behandling Best Practice Alkoholproblemer skal ikke være noget særligt

Alkoholproblemer skal ikke være noget særligt

Udskriv

 

Faxe Kommunes tilgang til alkoholproblemer er baseret på åbenhed og synlighed. Det har medvirket til, at langt flere end tidligere søger i ambulant alkoholbehandling.2016 02 alkoholproblemer skal ikke vre noget srligt

I Faxe Kommune er indstillingen, at alkoholproblemer skal ses på lige fod med andre helbredsproblemer, så det bliver naturligt for både medarbejdere og borgere at snakke alkoholvaner. Det fortæller borgmester i Faxe Kommune, Knud Erik Hansen (S).

- Vi tager problemstillingen omkring alkohol op alle steder, hvor det kan være relevant i forhold til borgerne, og vi bestræber os på, at det ikke skal være noget særligt. Det er en problemstilling på linje med alle mulige andre problemstillinger, som vi spørger ind til, når vi møder borgere, der har udfordringer af den ene eller den anden art, siger Knud Erik Hansen. Den åbne tilgang samt fysiske faktorer, som at alkoholbehandlingen har skiftet navn fra ’misbrugscenter’ til ’rusmiddelcenter’, har ifølge Knud Erik Hansen været medvirkende til, at flere er kommet i alkoholbehandling. I 2013 var 96 personer i ambulant alkoholbehandling i Faxe Rusmiddelcenter, i 2015 var tallet oppe på 165. Herudover er der et stigende antal borgere, der opsøger ambulant behandling uden for kommunen i henhold til det frie valg, ligesom der også ses en stor stigning i familieorienteret alkoholbehandling.

- Bevidstheden om, at alkoholproblemer ikke er ’noget særligt’, får flere til at søge behandling, fordi det i højere grad end tidligere bliver opfattet på samme måde, som når man tager til lægen med andre skavanker. For et par år siden sneg folk sig i højere grad end nu langs muren i mørket hen til alkoholambulatoriet, siger Knud Erik Hansen.

Personalet skal uddannes
En stor del af indsatsen på alkoholområdet består i at uddanne det kommunale personale til at tage samtalen om alkohol på en respektfuld og motiverende måde.

- Alkoholvaner skal være et område, der er lige så ligetil og enkelt at spørge ind til som alle mulige andre skavanker og problemer. Derfor gør vi meget ud af at uddanne personalet til at spørge ind til det, for det er her, udfordringen ligger. I Danmark er det generelt svært for de fleste at snakke om folks alkoholforbrug, men det forsøger vi at komme ud over, siger Knud Erik Hansen. Ud over åbenhed er prioritering og synlighed kodeord i Faxe Kommunes alkoholindsats.

- Vi prioriterer området og har f.eks. afsat penge til en alkoholkoordinator, ligesom vi hele tiden sørger for at være synlige ved at køre oplysningskampagner om nye emner i forhold til alkohol. F.eks. havde vi i forbindelse med Respekt-kampagnen biografreklamer for vores alkoholbehandling. Det gør, at vi får sat fokus på problemstillingen, siger Knud Erik Hansen. Målet med kommunens alkoholindsats er at opnå, at flere bliver opmærksomme på de konsekvenser, et stort alkoholforbrug kan have.

- Det er vigtigt for os at få fortalt, at der er nogle farer ved at have et for stort alkoholforbrug, og at folk synes, det er helt naturligt, at vi tager den problemstilling op. Folk her i kommunen ved godt, at vi forholder os aktivt til den problemstilling og synes ikke, at det virker mærkeligt. Jeg er ret sikker på, at vi ikke ville have fået samme reaktion for fire-fem år siden, siger Knud Erik Hansen.