magasinet-rus.dk

Forside Behandling Generelt Kompetenceløft til alkoholbehandlere

Kompetenceløft til alkoholbehandlere

Udskriv

Grunduddannelse har givet nyansatte alkoholbehandlere i kommunerne et tiltrængt kompetenceløft. Effekten er dog ikke dokumenteret, og ikke alle kommuner er med. 

altI Danmark findes der retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om god alkoholbehandling, men ingen autoriseret alkoholbehandleruddannelse for kommunernes behandlere, som typisk rekrutteres blandt faggrupper som sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger og terapeuter.

Behov for uddannelse
- Sundhedsstyrelsen udviklede i 2008 en grunduddannelse i alkoholbehandling, fordi vi konstaterede, at alkoholbehandlerne manglende viden. Der er ingen autorisation til alkoholbehandler, og alkoholbehandlernes viden udviklede sig dengang oftest gennem learning by doing og tilkøb af private terapikurser, fortæller chefkonsulent Kit Broholm fra Sundhedsstyrelsen.

Dermed opstod ’Grunduddannelse for alkoholbehandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling’ – i daglig tale kaldet ’Alkoholgrunduddannelsen’. Det faglige indhold blev fastlagt i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og lederne af de tre største alkoholbehandlingsenheder. Den praktiske afvikling af uddannelsen fik COK, Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

Stor søgning
- Vi har siden 2008 holdt 14 kurser, og over 300 personer har nu gennemført grunduddannelsen, fortæller koordinator Dorthe Bidstrup Jensen fra COK.
Hun oplyser, at alkoholgrunduddannelsen består af fem moduler med 14 kursusdage samt hjemmeopgaver mellem nogle af modulerne. Adgangskravet er, at man er nyansat og har en mellemlang videregående uddannelse.

- Siden starten er der kommet yderligere kurser til for alkoholbehandlere. Disse kurser har grunduddannelsen som adgangskrav og går mere i dybden med emner som f.eks. familieorienteret alkoholbehandling, kognitiv adfærdsterapi, dobbeltfokuseret behandling og tidlig opsporing, siger Dorthe Bidstrup Jensen.

Og der er fyldt godt op på Kystvejens Konferencecenter i Grenå, hvor grunduddannelse og kurser afvikles.

- Der er altid venteliste, fortæller behandler og kursusleder Grete Hedegaard. Hun har ansvar for, at der er et godt læringsmiljø, og for at knytte den faglige røde tråd mellem de forskellige moduler.

- Det tager et halvt år at gennemføre de fem moduler. Undervisningen bygger på veldokumenteret viden inden for området, og deltagerne får en grundlæggende indføring i teori og metoder i forhold til den kompleksitet, et alkoholproblem har, siger hun.

Bygget på puljer
Alkoholgrunduddannelsen har alle årene været finansieret via puljer og altså været forankret i Sundhedsstyrelsen.

- Det er selvfølgelig en skrøbelig konstruktion, at kommunens alkoholbehandlere uddannes af puljemidler, ligesom man selvfølgelig kan overveje det hensigtsmæssige i, at Sundhedsstyrelsen driver uddannelsesvirksomhed. Men indtil videre har det været den mulighed, vi har haft. Det er klart, at der ville være perspektiver i at få noget forankret i de grundlæggende uddannelser på sigt, siger Kit Broholm.

Fakta
Grunduddannelse for nyansatte alkoholbehandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling:

  • Er for nyansatte alkoholbehandlere, der arbejder i offentligt regi med psykosocial behandling af personer og familier med alkoholproblemer.
  • Kræver mellemlang videregående uddannelse inden for det socialfaglige, pædagogiske eller sundhedsfaglige område.
  • Består af fem moduler.
  • Finansieres p.t. gennem puljen til familieorienteret alkoholbehandling og er begrænset til medarbejdere fra de 66 deltagende kommuner.

Supplerende kurser kræver gennemført grunduddannelse.

De supplerende kurser handler bl.a. om familieorienteret alkoholbehandling, kognitiv adfærdsterapi, dobbeltfokuseret alkoholbehandling og tidlig opsporing af alkoholproblemer.


Se alle kurser på www.cok.dk

Uheldig adgangsbegrænsning
En anden ulempe ved grunduddannelsens konstruktion er, at ikke alle kommuner i øjeblikket har adgang til den. På COK’s hjemmeside indledes grunduddannelse og kurser for alkoholbehandlere med denne afgrænsende overskrift: "Kurset er for deltagere fra kommuner, der har søgt og fået bevilget midler fra Sundhedsstyrelsens pulje til familieorienteret alkoholbehandling."

- Både grunduddannelsen og de supplerende kurser hører for øjeblikket sammen med puljen til familieorienteret alkoholbehandling. Begrænset kapacitet betyder, er det p.t. kun er de 66 kommuner i projektsamarbejdet, der kan sende deres medarbejdere på kurserne, oplyser Kit Broholm.

Hun tilføjer, at alle kommuner dog havde mulighed for at søge puljen til familieorienteret alkoholbehandling, men at ikke alle søgte.

Gode resultater - ingen evaluering
Alkoholgrunduddannelsens konstruktion er sikkert også medansvarlig for, at der aldrig er lavet en sammenhængende effektevaluering af den.

- Evalueringen af uddannelsen har indtil videre begrænset sig til de enkelte hold. En samlet evaluering kan jeg ikke diske op med, og vi har heller ikke umiddelbart planer om at foretage en, siger Kit Broholm, der dog ikke er i tvivl om, at alkoholuddannelsen har haft stor betydning for behandlernes niveau.

Hun bakkes op af centerleder Helene Risager Bygholm fra Center for Alkoholbehandling i Aarhus, der mærker udviklingen både i sit daglige arbejde og via Alkoholfagligt Forum.

- I kommunerne oplever vi helt klart, at grunduddannelsen og de andre kurser har været med til at løfte kompetenceniveauet generelt. Derfor er det også superærgerligt, hvis nogle kommuner er afskåret fra uddannelsen i en periode, fordi de enten ikke har søgt eller ikke har fået projektmidler. Grunduddannelsen betyder rigtig meget for de lokale alkoholbehandlingssteder, så vi er i dialog med Sundhedsstyrelsen for at afklare, hvordan den kan fortsætte efter 2017 – med adgang for alle, siger Helene Bygholm Risager.

Annette OhlssonJeg har før arbejdet systemisk med børn, men er blevet klar over, at arbejdet med voksne kræver meget mere nuancerede redskaber. Dem har jeg bl.a. fået gennem modulerne om ’den motiverende samtale’ og ’kognitiv behandling’. Jeg har allerede været hjemme og øve mig i at bruge de metoder, jeg har lært i undervisningen.
Annette Ohlsson, behandler i Horsens Kommune, Center for Socialt Udsatte, ansat 1. marts 2016

Louise Bach NielsenModulerne hjælper mig til at sætte ord på, hvorfor jeg gør, som jeg gør. Undervisningen skaber også en masse refleksion, fordi jeg kan tænke mine klienter ind i det, jeg hører. Og så er det enormt brugbart at få nogle konkrete øvelser. Jeg har især brugt det, jeg har lært, til at få mere struktur i behandlingen.
Louise Bach Nielsen, Hvidovre Kommune, ansat nov. 2015