magasinet-rus.dk

Forside Behandling Ambulant Vista Balboa i Odense: En oase for psykisk syge misbrugere

Vista Balboa i Odense: En oase for psykisk syge misbrugere

Udskriv

 

Værested har udviklet en model for behandling af såvel sindslidelser som misbrug, der viser gode resultater og er billig i drift.

I en renoveret villa fra 1886 med sjæl og charme og højt til loftet i mere end én forstand kan sindslidende, primært borgere med svære tilfælde af skizofreni og misbrugsproblemer, finde et fristed, hvor de kan få basale behov som mad, bad og rent tøj dækket samt finde ro til behandling af deres dobbeltdiagnose.

- Det er ikke sådan, at vores brugere altid er stoffri og ædru, når de kommer her, men kravet er, at deres adfærd ikke generer andre, og at de ikke indtager stoffer eller alkohol, mens de er her, fortæller Erik Holm, leder af Vista Balboa.

Værestedet er ramme for 40-45 borgere, for hvem livet er et socialt kaos. I Vista Balboa kan de med hjælp fra et team af 11 opsøgende medarbejdere, tre værestedsmedarbejdere og to tilknyttede lægekonsulenter få igangsat behandling af såvel sindslidelse som misbrug.

- Brugerne skal visiteres. Vi tager os kun af de tungeste tilfælde i gruppen af borgere med dobbeltdiagnose. Erik Holm oplyser, at Vista Balboa er inspireret fra et kommunalt studiebesøg i San Diego i Californien for mere end 15 år siden.

- Den amerikanske behandlingsmodel med hjælp og behandling samme sted er blevet tilpasset en dansk sammenhæng, men Vista Balboa er ikke bare af navn, men også gavn usædvanligt, i og med at vi som behandlingssted er integreret i kommunalt regi.

Erik Holm fortæller, at konsekvent fokus på god faglighed i behandlingen for nogle år siden afslørede, at man ikke fik sat godt nok ind over for brugernes alkoholmisbrug.

- Vi formåede at reducere brugernes blandingsmisbrug, når det handlede om stoffer og hash, men ikke alkohol. Her har vi så siden udviklet nogle tilbud og også opnået gode resultater.

Erik Holm fremhæver farmakologisk behandling med medicin tre gange daglig, der fjerner trangen til at drikke, som en hjælp for nogle af Vista Balboas brugere.

- Vores indsats omfatter en række hovedområder, hvor vi med afsæt i en vurdering af den enkelte borgers behov sætter ind med familie/netværksbehandling, gruppeforløb, farmakologi, støtte til en meningsfuld dagligdag og døgnbehandling, hvor de kommer hos os, men bor i lejligheder med regelmæssige hjemmebesøg.

- Vi har gode tilbagemeldinger fra vores brugere, og med en omkostning på 180.000 – 200.000 kr. per bruger per år er vi markant billigere, sammenlignet med, hvad det koster at hjælpe denne gruppe borgere i andre former for behandling. En forklaring er, at de kan bo hjemme i stedet for at komme i botilbud, som er markant dyrere. En anden er, at vi sparer markant på antallet af indlæggelsesdage, siger Erik Holm.