magasinet-rus.dk

Forside Behandling Ambulant Forældrene skal inddrages

Forældrene skal inddrages

Udskriv

 Behandling af børn fra misbrugshjem skal involvere forældrene. Det er hovedbudskabet fra det ekspertudvalg, som har været med til at udforme ansøgningskriterierne i en ny pulje fra Socialstyrelsen.

altSidste år annoncerede Socialstyrelsen, at der ville blive afsat i alt 264 mio. kr. til i perioden 2016-19 at udbrede behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer. Nu er midlerne uddelt, og i alt 15 kommuner og foreninger har modtaget penge, der skal hjælpe børn og unge med at håndtere de udfordringer, det giver at vokse op i en familie med stof- eller alkoholproblemer.

Psykolog Helle Lindgaard har siddet i det ekspertudvalg, som har været med til at formulere, hvilke kriterier der ligger bag udvælgelsen af beløbsmodtagerne. Det afgørende for ekspertudvalget har været at få formuleret vigtigheden af, at forældrene inddrages i behandlingen af børnene, fortæller Helle Lindgaard.

- Det var vigtigt for os at få sikret en inddragelse af børnenes forældre. Det vil sige, at de her tilbud i en eller anden grad har fokus på, hvad der egentlig er problemet; nemlig at mor eller far drikker. Så det vigtigste for os var at pointere, at der skal være et samarbejde med familien. Der må ikke ligge et tilbud til børn og unge under 18 år, uden at der etableres et samarbejde med børnenes forældre. Det kan være samtale med forældrene, familiesamtaler eller noget tredje, men overskriften er ’samarbejde med forældrene’.

For unge over 18 år lyder formuleringen i ansøgningskriterierne, at der kan etableres samarbejde med forældrene, såfremt den unge ønsker det.

Om puljen:
Socialstyrelsen har afsat 264 mio. kr. til i perioden 2016-19 at udbrede behandlingstilbud til børn og unge under 25 år fra familier med stof- eller alkoholproblemer.
Puljen skal understøtte, at flere børn og unge, der har et behov for støtte, får et behandlingstilbud, og at de behandlingstilbud, der gives, er veldokumenterede og vidensbaserede.
Beløbsmodtagere:

 • Aarhus Kommune (i samarbejde med 10 andre kommuner): 36,4 mio. kr.
 • Den Boligsociale Fond: 9 mio. kr.
 • Barnets Blå Hus, Frederikshavn: 4,5 mio. kr.
 • Barnets Blå Hus, Vesthimmerland: 3,8 mio. kr.
 • Aalborg Kommune og Barnets Blå Hus: 11,3 mio. kr.
 • Barnets Blå Hus, Svendborg: 4,9 mio. kr.
 • Tønder Kommune: 5,8 mio. kr.
 • Barnets Blå Hus, Bornholm: 5 mio. kr.
 • Københavns Kommune: 17,9 mio. kr.
 • Greve Kommune (i samarbejde med Ishøj og Vallensbæk kommuner): 11,2 mio. kr.
 • KABS, Glostrup Kommune og Ungdommens Røde Kors: 12,6 mio. kr.
 • TUBA Danmark: 70,8 mio. kr.
 • Tjele-Center A/S: 3,9 mio. kr.
 • KFUM’s Sociale Arbejde: 20 mio. kr.
 • Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark: 46,7 mio. kr.

Plaster på såret
Helle Lindgaard understreger, at det bedste for børnene ville være, at deres forældre fik hjælp til deres alkoholproblemer.

- Vores største og vigtigste pointe er, at forældrene får hjælp. På den måde er denne her pulje lidt misforstået. Børnene har brug for, at far og mor får styr på at drikke og får styr på familielivet. Det skal forældrene have hjælp til, ikke børnene. Puljen er på den måde et plaster på såret. I virkeligheden havde vi ønsket, at vi holdt op med at lave sår på børnene.

Ud over familiesamarbejde er blandt andet geografisk spredning og bredde i tilbuddene nogle af de kriterier, der er vægtet i ansøgningerne.

- Vi vil gerne have nogle forskellige tilbud, så vi kan blive klogere på, hvad der er godt og dårligt for hvem. Der er ikke meget viden og erfaring på området, og derfor vil vi gerne så meget som muligt, så vi kan blive klogere. På den måde er denne, første, pulje på mange måder en form for ’forsøgspulje’, siger Helle Lindgaard.

De udvalgte tilbud skal evalueres undervejs for blandt andet at kunne danne vidensgrundlag for en ny udmelding af puljen i 2019.

Case:
Børn fra misbrugshjem rustes til at tackle livet
Lænke-ambulatorierne har modtaget 46,7 mio. kr. fra Socialstyrelsens pulje for behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer. Lænkens behandlingsforløb i ni byer vil tage udgangspunkt i et afprøvet koncept, hvis formål er at skabe et rum, hvor unge mellem 16 og 24 år kan bearbejde og håndtere konsekvenserne af en opvækst med stof eller alkoholafhængige forældre.

Behandlingen indebærer blandt andet at undervise den unge om alkohol og afhængighed, og hvordan det kan påvirke familiens indbyrdes forhold. Den unge støttes i håndtering af svære følelser, større selvforståelse samt udvikling af hensigtsmæssige strategier i forhold til rusproblemer i familien, fortæller projekt- og udviklingschef i Glostrup-Lænken, Anja Koblauch.

- Det er vores erfaring, at når de unge er kede af det, kommer det til udtryk som f.eks. vrede. Så det gælder om at forsøge at lære dem at identificere følelserne. Det giver dem bedre muligheder for at agere i hverdagen, men også for at indgå i et mere traditionelt terapiforløb. Inddragelsen af forældre i behandlingen sker ud fra den unges ønske, hvis de er over 18 år. Hvis de er under 18, inddrages forældrene, så vidt det er muligt.

- Det er forældrene, der skal etablere et godt opvækst-miljø omkring børnene, så de inddrages i behandlingen,
siger Anja Koblauch.

Formålet med Lænkens behandling er at ruste børnene og de unge til bedre at kunne tackle livet.

- Vi håber på at kunne hjælpe mange børn, unge og familier til at komme videre i livet uden de mén, som et stof- eller alkoholmisbrug betyder for børnenes opvækst. Det handler både om risikoen for, at de selv udvikler et misbrug, men også om at kunne indgå i sociale relationer, og hvordan man selv bliver en god forælder. Vi vil gerne give dem nogle gode færdigheder til at møde livet, siger Anja Koblauch.

Fem af Lænkens behandlingstilbud etableres i sammenhæng med eksisterende Lænken-ambulatorier i Glostrup, Herlev, Roskilde, Køge og Lyngby. Fire tilbud etableres i Helsingør, Korsør, Ringsted og Odense.