magasinet-rus.dk

Forside Behandling Forskning og Undersøgelser "Alkohol" kommer hele vejen rundt

"Alkohol" kommer hele vejen rundt

Udskriv

 Ulrik Becker og Janne S. Tolstrup har redigeret en sundhedsfaglig lærebog, der beskriver alkoholproblemers udvikling, konsekvenser og behandling.

altSom titlen indikerer, beskæftiger denne bog sig med stort set alle aspekter, der vedrører alkohol. Det være sig på individ- og samfundsniveau, hvordan behandling kan og bør gribes an fra start til slut og med fokus på såvel psykosocial som farmakologisk behandling.

Bogen indledes med et kulturhistorisk afsnit om, hvordan danskernes forhold til og indtagelse af alkohol har forandret sig over tid, fra det tidlige feudale Danmark og op til nutiden. Herefter indkredses en definition på et alkoholproblem, og der angives forskellige definitionsmuligheder. Meget pragmatisk hedder det i bogen, at det måske er så enkelt, at der er tale om et alkoholproblem, hvis nogen bliver kede af det:

Familien, vennerne eller arbejdskammeraterne.

Bogen forholder sig til danskernes alkoholvaner og -uvaner i meget overskuelige tal og grafer, og i det hele taget kan bogen fungere som et fremragende opslagsværk, da de enkle og klare modeller er gennemgående i bogen. For undertegnede var det eksempelvis en overraskelse, at såkaldt bingedrinking er et drikkemønster, der forekommer hyppigst hos dem med en lang videregående uddannelse. Den gode nyhed er, at vi, formentlig som følge af Sundhedsstyrelsens kampagner og indførte genstandsgrænser, rent faktisk langsomt nedbringer vores gennemsnitlige alkoholforbrug pr. dansker.

Kapitel om tømmermænd
Der redegøres også for alkoholens kemiske egenskaber, hvorfor alkohol er så farligt et giftstof for menneskekroppen, for afhængighedens biologi og de forskellige transmitterstoffer, der er involveret under indtagelse af alkohol, samt for hjernens belønningssystem. Tankevækkende sjældent er det at støde på et kapitel om tømmermænd i en lærebog om alkoholafhængighed og behandling. Men det gør man her, og det er bestemt interessant.

Bogen indeholder også en meget lang liste over forskellige sygdomme og andre følgevirkninger af et alkohol-overforbrug. Nogle interessante højdepunkter for mig var, at danskernes alkoholforbrug er årsag til ca. 4000 dødsfald årligt, at svenskere i gennemsnit lever tre år længere end danskere grundet et mindre alkoholforbrug, samt at risikoen for brystcancer hos kvinder er øget allerede ved et indtag på en halv til en hel genstand dagligt.

Man fi nder også et spændende afsnit om psykiatrisk komorbiditet til alkoholmisbrug, som underbygges med klare data, der påviser, at det til tider er hønen og til andre tider er ægget, der kommer først. Der plæderes for vigtigheden af at screene systematisk i alkoholambulatorierne, og der er hjælp at hente i bogen, som også har et nyttigt kapitel om opsporing, med en guide til at italesætte alkoholvaner, vejledning i brugbare screeningsværktøjer samt beskrivelse af de forskellige gængse psykosociale behandlingsformer.

Bogen beskæftiger sig endvidere med de sociale og samfundsmæssige konsekvenser af alkoholbrug, med fokus på opløsning af familien, konsekvenserne for børnene, vold, uddannelses- og arbejdsrelaterede problemer, ulykker og kriminalitet. Den indeholder et godt overblik over den lovgivning, der fi ndes på området, for både alkoholbehandling, reklamer og markedsføring, samt regler for underretningspligt og videregivelse af oplysninger mv.

Generelt er der en del indholdsmæssig overlap mellem de forskellige afsnit, der formodentlig skyldes, at der er mange forskellige forfattere på bogen, men dels er der tale om viden, som godt tåler gentagelse, og dels vil dette være en fordel, hvis bogen anvendes som opslagsværk. Det egner bogen sig fremragende til, og den har nu sin faste plads i min reol.