magasinet-rus.dk

Forside Synspunkt Forebyggelse Viden er ikke nok

Viden er ikke nok

Udskriv

Viden er ikke nok!Vi har de alkoholproblemer, vi fortjener, så længe der ikke er politisk vilje til at røre ved alkohols pris og tilgængelighed. Og det er sørgeligt, set i lyset af de menneskelige og økonomiske konsekvenser, vores omgang med alkohol har for den enkelte og for samfundet.

Internationale undersøgelser og forskning viser, at hvis forebyggelsen skal have en effekt, er det nødvendigt, at der sker ændringer og indgreb af lovgivningsmæssig og strukturel art, og at det ikke er nok at give viden og fortælle børn, nge og voksne, at de skal opføre sig ordentligt!

Den seneste ES PAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) viser med al tydelighed, at vi har et problem i Danmark, når danske unge mellem 15 og 16 år er dobbelt så ofte fulde som unge i andre europæiske lande og også drikker dobbelt så meget. Danske unge har alle fået viden om alkohol, og de ved, hvilke helbredsmæssige og sociale risici der er forbundet med at drikke ofte og meget. Og de gør det alligevel!

Alle ved det
Det billigste og letteste at gøre rent forebyggelsesmæssigt er at satse på at give den enkelte viden. Derfor er det det, vi primært gør her til lands, selvom der er undersøgelser, der fortæller os, at det langtfra er nok.

Et gammelt ordsprog siger, ”at når alkoholen går ind, går forstanden ud.” Alle ved det, og alligevel lader vi, som om vi kan appellere til den sunde fornuft om at handle fornuftigt og ansvarligt, også i de situationer, hvor vi drikker alkohol.

Unge mangler rollemodeller
Vi voksne er generelt ikke særligt gode modeller på alkoholområdet med vores særdeles tolerante, accepterende og våde alkoholkultur. Vi snakker fornuft til børnene og de unge, samtidig med at alkohol kan købes hvor som helst og når som helst og ikke har været så billigt i de sidste knapt hundrede år, som det er i dag. Der bruges masser af penge på at reklamere for alkohol, og i den sammenhæng kommer den økonomi, der afsættes til forebyggelse, sørgeligt til kort.

Vi signalerer som voksent samfund, at det at drikke alkohol er det normale. Hvis man ikke gør det, betragtes det som lidt suspekt, og man skal have en god grund til ikke at drikke. Kan det overraske nogen, at danske unge drikker, som de gør

Reguleringer
For godt et år siden udgav Sund By Netværket publikationen ”15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer – den gode kommunale model.” Her giver en række fagfolk inden for området deres bud på, hvilke indsatser der skal til, for at forebyggelsen kan lykkes. Det anbefales blandt andet, at der sættes ind på tre niveauer: Politisk, strukturelt og individuelt.
Politisk handler det blandt andet om højere priser, færre udskænkningssteder, en ansvarlig udskænkning og ingen reklamer i det offentlige rum.

Politikker
Strukturelt drejer det sig for eksempel om at formulere politikker omkring alkohol, brug og misbrug der, hvor mennesker færdes – børn, unge og voksne. Vigtige områder i sådanne politikker er at beslutte sig for, hvilken alkoholkultur (brug) man vil signalere til brugere og borgere, og hvordan man håndterer situationer, hvor der er tale om problemer omkring alkohol.

Viden og involvering
Og på det individuelle niveau skal der fortsat gives viden, holdningspåvirkes samt adfærdsreguleres, og børnenes og de unges forældre skal involveres i forebyggelsen. Det er og skal være en kontinuerlig opgave, så ingen kvajer sig, fordi de ikke vidste bedre!