magasinet-rus.dk

Forside Alkoholkultur Generelt I alkoholens kølvand

I alkoholens kølvand

Udskriv

Det koster samfundet milliarder af kroner. Mere end tusinde kvæstes om året eller dør, og tusindvis af børn bliver født til et liv med fysiske eller psykiske problemer. Alkoholens konsekvenser er voldsomme.

På folkesundhedsområdet diskuteres det ofte, hvor friheden til at skade os selv stopper, og hvor ansvaret over for andre starter.

I tilfældet rygning er det nemt at overskue konsekvenserne for omgivelserne. De har endda et simpelt navn: Passiv rygning.

Men alkoholens konsekvenser er mere komplekse og har mange navne: Splittede familier, vold, tvangsfjernelser, børn med psykiske og sociale problemer.

Alkohol koster samfundet dyrt
Omkring 140.000 danskere er afhængige af alkohol, og yderligere ca. 500.000 er storforbrugere. De samfundsøkonomiske omkostninger ved danskernes alkoholforbrug blev i 1999 anslået til 10 milliarder kroner. Tallet er den regning, alle betaler for den danske alkoholkultur.

De mange milliarder dækker både sociale omkostninger, færdselsuheld, forebyggelse, produktionstab, kriminalitet og behandlingsomkostninger. Hver udgift i dette regnskab repræsenterer også personlige omkostninger, som er svære at gøre op i penge.

Trafik og alkohol
1261 mennesker. Så mange blev kvæstet eller dræbt i trafikken på grund af alkohol i 2007. Der er ingen cigaretrøg eller lugt, der advarer om, at det er særligt skadeligt at bevæge sig ud på vejen netop den aften, hvor alkoholen har sløvet bilistens sanser.

Tusindvis af familier bliver berørt af spiritusuheld på vejene. Men det gør åbenbart ikke et større indtryk, end at mellem 15- og 16.000 personer hvert år bliver dømt for spritkørsel. Og det dækker kun dem, der bliver fanget. Når de spirituspåvirkede bilister kører hjem gennem de mørke gader, udsætter de omgivelserne for alvorlig fare.

Vold og alkohol
Men alkohol gør også færdslen på fortovene farlig. Det Kriminalpræventive Råds undersøgelse ”Vold i Danmark 1995-2005” viste en stærk sammenhæng mellem vold og alkohol. 41 procent af voldsmændene var påvirkede af alkohol.

Sandsynligheden for, at man bliver offer for vold, vokser også, efterhånden som alkoholen kommer indenbords. 40 procent af voldsofrene var påvirkede af alkohol.

Kriminolog Annika Snare er lektor på Københavns Universitet, og hun forklarer, at sammenhængen mellem alkohol og vold er klar:

- Det er meget simpelt. Mindre alkohol betyder mindre vold. Det er veldokumenteret, at der er en generel sammenhæng mellem det samlede forbrug af alkohol og volden i samfundet. Man så det i Finland, da de harmoniserede deres alkoholregler med EU. Volden steg. Og det samme skete i Sverige, da prisen på alkohol blev sat ned.

Især blandt unge er dette et problem, som har givet Danmark førstepladsen i Skandinavien, både når det gælder ungdomsdruk og vold.

Børn og alkohol
De voldsomme konsekvenser er meget håndgribelige. Et ar eller en gravsten ta-ler sit eget tydelige sprog. Men alkoholen giver også mindre tydelige ar. Og nogle af dem, der bliver hårdest ramt, er de 60.000 børn, der fødes ind i familier med svære alkoholproblemer.

Det begynder allerede, før barnet bliver født. Alkohol regnes for den hyppigste årsag til mental retardering hos børn – og den eneste, der helt kan forebygges.

May Olofsson er overlæge. Hun er daglig leder af familieambulatoriet på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet, hvor gravide med et alvorligt misbrug af enten alkohol eller stoffer kan få støtte og behandling. Årligt kommer mellem 120 og 140 kvinder i behandling på ambulatoriet. Og der er god grund til at tage alkoholen alvorligt, mener May Olofsson:

- Alkohol er det farligste rusmiddel for børn. Det er langt farligere end stoffer. Under graviditeten er selv små mængder skadelige og kan forårsage for tidlig fødsel, misdannelser og hjerneskader, men også forsinket udvikling og indlærings-vanskeligheder.

May Olofsson påpeger, at problemet med skader fra alkohol kan være langt mere udbredt, end vi går og tror.

- Ofte bliver børn med skader fra alkohol ikke diagnosticeret. Vi taler meget om stigende problemer i folkeskolen med for eksempel indlæringsvanskeligheder og ADHD. Disse problemer kan meget vel være alkoholrelaterede, men vi ved desværre stadig for lidt om det.

Forældrenes alkoholmisbrug har både fysiske og psykiske konsekvenser. Hvert tredje barn fra en familie med alkoholproblemer får en psykisk lidelse som angst eller depression, og ligeledes hver tredje udvikler selv et problematisk forhold til alkohol. Mange af børnene vokser op under så vanskelige forhold, at de bliver fjernet fra hjemmet.

Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd kommer 44 procent af de børn, der bliver tvangsfjernet, fra familier med alkohol- eller andet misbrug.

Alle betaler prisen
Alkoholen spiller en central rolle i den danske kultur, men det gør konsekvenserne også. Friheden til at drikke, og måske skade sig selv, nyder tilsyneladende opbakning. Men det er en omfattende regning, der skal betales for den frihed. Det koster både penge, liv og førlighed, og det betales af alle.

Da det ikke længere var socialt acceptabelt at ryge i mange sammenhænge, begyndte folk for alvor at kvitte smøgerne. Hvis de voldsomme konsekvenser af alkoholforbruget skal undgås, må der samme holdningsændring til i forhold til alkohol.