magasinet-rus.dk

Forside Synspunkt Politik Stram loven om kemiske stoffer

Stram loven om kemiske stoffer

Udskriv

Det er forrykt, at unge mennesker skal dø, fordi loven er åben som en ladeport for illegale laboratorier.

For nogle måneder siden døde en ung mand på Fyn, sandsynligvis fordi han havde taget stoffet mephedron.

Mephedron er et relativt nyt stof på rusmiddelmarkedet. Kemisk set er der tale om et modificeret amfetamin, men i modsætning til det ulovlige stof amfetamin, hvor politiet kan retsforfølge dem, som handler med det, så kunne mephedron handles frit og lovligt på internettet. Også selv om det virker stærkere end det forbudte amfetamin. Man kan altså ikke komme efter dem, som solgte den unge mand på Fyn det livsfarlige stof.

Desværre blot et eksempel
Desværre er mephedron blot et eksempel i en lang række af modificerede stoffer, som jævnligt dukker op og cirku-lerer længe i miljøerne, fuldt lovlige indtil behandlerne og Sundhedsstyrelsen op-dager, hvor farlige de er. Først da kan de forbydes. Men der er en tydelig forsinkelse, fra et stof dukker op, og til vi bliver opmærksomme på det i behandlergruppen. I mellemtiden kan de illegale laboratorier – de såkaldte Candle Light Laboratories – med høj kemisk ekspertise modificere de allerede kendte drugs, og stofferne kan sælges, helt lovligt.

Det er både krænkende for retsopfattelsen og forfærdeligt for de unge, som køber stofferne med livet som indsats.

Lovgivning åben som en ladeport
Hele miseren skyldes, at den danske lovgivning er en åben ladeport for de mange illegale laboratorier, som med stor kemisk indsigt og viden fremstiller stofferne.

Principielt er alle nye kemiske stoffer tilladte – indtil de bliver forbudt. Og da for eksempel mephedron har en lidt anderledes kemisk konstruktion end amfetamin, bliver det pludselig lovligt at forhandle stoffet.

Krav om tilladelse
Det burde være sådan, at enhver, som begynder at lege med f.eks. den kemiske grundkonstruktion amfetamin, skal søge om tilladelse til dette. Eller sagt på en anden måde: Alle ændringer, hvor man bibeholder den kemiske grundkonstruktion på stoffer, der har en rusvirkning, skal være forbudte. Men sådan er det altså ikke.

Derfor denne opfordring til politikerne på Christansborg: Kig på, hvad man har gjort i Sverige, i England og Irland. Her bliver et ulovligt stof ikke lovligt af, at nogen tilføjer et ekstra molekyle.

Sundhedsministeren lovede så sent som i december, at hans ministerium ville se på muligheden for at ændre lovgivningen på området. Vi er mange, som glæder os til, at der snart sker noget i sagen.