magasinet-rus.dk

Forside Behandling Døgnbehandling

Døgnbehandling

Misbrugere på senior-ordning

Udskriv

Årtiers kraftigt misbrug har ødelagt krop, psyke og netværk. Adfærden frastøder, men på Ladegården er de velkomne.

 

Den besværlige kvalitet

Udskriv

Debatten om godkendelsesordninger for alkoholbehandling sætter sundhedsministeren i en alvorlig klemme, mens KL kan fiske i rørte vande.

 

Kommunerne sparer på døgnbehandling

Udskriv

Når økonomien er trængt, spares der på døgnbehandlingen. Det går udover de få hårdt belastede, som både har et svært alkoholmisbrug og psykiske, fysiske samt sociale problemer.

 

Mennesket i centrum

Udskriv

Integrative behandlingsmodeller, der tager udgangspunkt i klienternes behov, afløser i stigende grad den mere firkantede tilgang med én behandlingsmodel for alle. Det gælder også Ringgården i Middelfart.

 

Hun giver misbrugeres børn en chance

Udskriv

Overlæge May Olofsson er skaber og leder af det familieambulatorium, som nu skal danne model for ambulatorier i alle landets fem regioner.

 

Når andre giver op

Udskriv

Blå Kors Hjemmet Fredshavn er et bo- og behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser. På Fredshavn i Vorbasse har et utraditionelt koncept åbnet nye muligheder for 15 misbrugere med demens eller psykisk sygdom.

 

15 bajere og en blindestok

Udskriv

Det er en kamp at slippe ud af sit misbrug. Slås man samtidig med et handicap, kræver det ekstra motivation. Kim klarede det med hjælp fra Ringgården.

 

Sydgården omstiller sig

Udskriv

Sydgården i Haderslev er et behandlingscenter med 24 pladser for alkohol- og blandingsmisbrugere, som er startet i 1987, tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde. Sydgården arbejder med døgnbehandling, dagbehandling og et midtvejshus (efterbehandling) for personer med både alkohol og blandingsmisbrug. Arbejdet baseres lovgivningsmæssigt på § 141 i Sundhedsloven og § 107 i Serviceloven.