magasinet-rus.dk

Forside Fakta om misbrug

Fakta om misbrug

9.500 danskere er i alkoholbehandling. Det faktiske behov vurderes til at være mellem 50.000-70.000.

 

Alkohol medfører et årligt merforbrug i sundhedsvæsenet på 947 mio. kr. til behandling af alkoholrelaterede lidelser.

 
 

Danskernes alkoholforbrug koster hvert år samfundet ca. 10 mia. kr.

 
 

Alkohol slår 3000 mennesker ihjel hvert år. Det svarer til 5 % af alle dødsfald. Alkoholrelaterede dødsfald er fordoblet i løbet af de seneste 20 år.

 

 

Personer, som drikker over genstandsgrænserne, dør i gennemsnit 4 til 5 år for tidligt.

 

 

 

160.000 børn vokser op i en familie, hvor enten faderen eller moderen drikker for meget.

 
 

60.000 børn har en far eller en mor, der har været indlagt på et hospital med en alkoholrelateret diagnose.

 
 

Mere end halvdelen af de 15-årige har været fulde inden for den seneste måned.

 

 

Danske unge har Europa-rekord i drukorienteret alkoholforbrug.

 
 

140.000 danskere er alkoholafhængige, dvs. at de ikke kan kontrollere deres alkoholindtagelse.

 

585.000 danskere har et alkoholforbrug, som allerede har givet dem fysiske og/eller psykiske skader.

 

I 2007 drak hver dansker over 14 år i gennemsnit 12,1 liter ren alkohol

 

20 % af befolkningen drikker 80 % af den alkohol, der konsumeres i Danmark. 2 % af danskerne drikker 25 % af alkoholen.