magasinet-rus.dk

Forside Synspunkt Behandling

Behandling

Alkoholfagligt Forum: Lad os nu komme videre

Udskriv

 Alkoholbehandlingen har brug for nationale retningslinjer og samarbejde

 

Psykisk lidelse og misbrug - set fra en lægefaglig synsvinkel

Udskriv

Kært barn har mange navne...

 

 

Misbrug er en psykisk lidelse

Udskriv

Hvis forholdene for de psykisk syge misbrugere skal ændres må psykiatrien og politikerne i fællesskab give området mere status.

 

Danskernes alkoholvaner

Udskriv

- morgendagens sundhedsudfordring. Det er ikke kun ’manden på bænken’, som har et overforbrug af alkohol. Op mod 900.000 danskere drikker så meget, at de har forøget risiko for at skade deres helbred. Regningen havner hos kommunerne

 

Det handler om mennesker

Udskriv

Godkendelsesordninger, akkreditering, kvalitetsstandarder - ordene flyver om ørerne på os. Bag dem handler det om mennesker i svær nød og med dårlig livskvalitet.

 

Akkreditering af behandlingen

Udskriv

Der har været snakket længe nok – nu må vi have nogle godkendelseskriterier for både døgnbehandling og ambulant alkoholbehandling.

 

Kommunernes nye ansvar

Udskriv

Ansvaret for, at de mest belastede og udsatte alkoholmisbrugere får glæde af statens ekstra bevilling til behandling af dem, er nu placeret i kommunerne.

 

Borgere lades i stikken

Udskriv

Den uklare ansvarsfordeling i behandlingen af borgere med dobbeltdiagnose skaber store menneskelige lidelser. Og så er det også dyrt for kommunerne.

 

Dobbeltbelastet - dobbelt så svært

Udskriv

Det er grundlæggende nødvendigt for løsningen af dobbeltbelastnings-problematikken, at ambulant behandling og døgnbehandling spiller effektivt og velkoordineret sammen i den offentlige organisering på alkoholområdet.

 

Statsheroin - en absurd tankegang

Udskriv

Kemi er ikke løsningen på de udstødtes problemer. Gennem årene har der med jævne mellemrum været talt om at indføre gratis heroin, kaldet “statsheroin”, til de hårdest belastede narkomaner.