magasinet-rus.dk

Forside Weblinks
Weblinks

Her finder du en række weblinks til hjemmesider, der er relevante, hvis du vil vide mere om misbrugsområdet og relaterede emner.

Vis antal: 
1 Alkohol & Samfund
2 Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens opgaver varetages af en række enheder og centre, der arbejder sammen på tværs inden for faglige områder.
3 Bad-Ad
4 Center for Rusmiddelforskning
5 Netdoktor
6 Sundhed Danmark
7 Hope
Hope er udviklet med det udgangspunkt, at det skal være stedet, hvor alkoholstorforbrugere og pårørende kan møde ligestillede, fuldstændigt anonymt og uafhængigt af hvor i landet de befinder sig.
8 KFUM´s Social Arbejde
KFUM's Sociale Arbejde i Danmark's formål er på den danske folkekirkes grund
at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker.
9 Blå Kors Danmark
10 Lænken
11 IOGT
12 Danmarks Afholdsforening
13 Stofrådgivningen
Stofrådgivningen er et behandlingstilbud for unge op til 25 år, der har et skadeligt forbrug af rusmidler. Stofrådgivningen hjælper de unge med at skabe meningsfulde liv, gennem at arbejde direkte med den enkelte unges forbrug af rusmidler og med de problemer, der ligger til grund for denne adfærd.
14 Bagmændene
Bagmændene er et tilbud om hjælp til selvhjælp og en mulighed for en ny start i et stoffrit miljø. Det er et tilbud til dig, der ønsker at mødes med andre unge der er, eller har været, i samme situation som dig. Her kan du få nye bekendtskaber og input i dit liv.
15 Sundheds- og Forebyggelsesministeriet
16 Social- og Integrationsministeriet