Unge uenige med alkoholreklamenævnet

Udskriv

Unge bedømmer alkoholreklamer markant anderledes end alkoholreklamenævnet, viser ny undersøgelse.

En undersøgelse af markedsføringen af alkohol i fem europæiske lande viser stor forskel på, hvordan klagenævnene, som skal sikre at lovgivningen overholdes, og unge bedømmer alkoholreklamer.

Alkoholpolitiske ngo’er i Holland, Tyskland, Italien, Bulgarien og Danmark har i 2010 overvåget markedsføringen af alkohol og sammenlignet bedømmelser i landendes alkoholreklamenævn med vurderinger fra paneler af unge mennesker. Overvågningen er sket som led i AMMIE-projektet, som er  finansieret af Europa-Kommissionen.

Væsentforskelle
I den danske del af projektet har man bedt et panel af 40 skole- og gymnasieelever i alderen 13 til 17 år vurdere syv klager over alkoholreklamer, som havde været til behandling i Alkoholreklamenævnet. De syv klager gik blandt andet på, at reklamerne appellerede til børn og unge, forbandt alkohol med social succes og opfordrede til umådeholden alkoholindtagelse. Alt sammen imod reglerne om markedsføring af alkohol.

- Der var væsentlig forskel i de to gruppers bedømmelser. Alkoholreklamenævnet fandt ingen af de syv reklamer specielt tiltrækkende for børn og unge, mens panelet af unge mente, at de alle havde appel til mindreårige, siger Ina Johansen, projektmedarbejder på AMMIE-projektet.

Tre af klagerne handlede om, at reklamerne opfordrede til umådeholden druk, men heller ikke det kunne nævnet og ungdomspanelet blive enige om. Nævnet gav klageren ret i et enkelt tilfælde, mens ungdomspanelet mente, at alle tre opfordrede til druk. Alkoholreklamenævnet afviste desuden, at en af reklamerne forbinder alkohol og social succes. Også her var ungdomspanelet uenigt.

Projektmedarbejder Ina Johansen ser undersøgelsen som et tegn på, at der slipper reklamer gennem klagesystemet, som er rettet mod børn og unge. 
- I Danmark er det ikke tilladt at rette alkoholmarkedsføring mod børn og unge. Men hvis reguleringen ikke virker efter hensigten, har vi en situation, hvor børn og unge bliver udsat for alkoholreklame, som de kan lide og som derfor virker ekstra stærkt på dem, siger hun.

Hvem er du enig med?
Magasinet RUS har lånt nogle eksempler fra rapporten. Hvem er du mest enig med – nævnet eller de unge?

Reklame 1: kylling og øldåse - illustration
Alkoholreklamenævnet: Nævnet finder at reklamen fremstår mere som en voksen humoristisk identifikationskampagne, snarere end en tegneserie, hvis indhold appellerer til børn og unge. Alkoholreklamenævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik.
Ungdomspanelet: Tegneseriekyllingen ser barnlig ud. Tegneseriekyllingen har appel til børn og unge under 18 år.

Reklame 2: elefant og øldåse - illustration
Alkoholreklamenævnet: Nævnet finder at reklamen fremstår mere som en voksen humoristisk identifikationskampagne, snarere end en tegneserie, hvis indhold appellerer til børn og unge. Alkoholreklamenævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik.
Ungdomspanelet: Reklamen anvender figurer og farver, der appellerer til børn og unge under 18 år. Tegneserieelefanten har appel til børn og unge under 18 år.

Reklame 3: TV reklame for Tempt Cider - illustration
Alkoholreklamenævnet: Der er ikke nogen billedlig sammenhæng mellem indtagelse af det alkoholholdige produkt og den i reklamen fremførte historie. Alkoholreklamenævnet finder ikke grundlag for at udtale kritik.
Ungdomspanelet: Denne reklame har appel til børn og unge under 18 år.

Reklame 4: TV reklame for Heineken - illustration
Alkoholreklamenævnet afviser at reklamen efterlader det indtryk, at et vist forbrug kan give succes. Fremstillingen lægger ikke op til stort eller overdrevent forbrug.
Ungdomspanelet: Reklamen forbinder alkohol med social succes. Reklamen opfordrer til druk. Denne reklame har appel til børn og unge under 18 år.

 

 

 

Fakta

AMMIE - Alcohol Marketing Monitoring in Europe
Projektet omfatter fire nationale rapporter: Trend Report (trends i alkoholreklame), Complaint report (regulering af alkoholreklame), volumereport (omfang af alkoholreklame) og sports report (alkoholsponsorskab i sportsklubber). Resultaterne samles i én fælles Europarapport, som forventes at udkomme i slutningen af året.

Alkoholreklamenævnet
Nævnets opgave er at håndhæve retningslinjerne for markedsføring af alkohol i Danmark. Som medlemmer sidder repræsentanter for bryggeri- og spiritusbranchen og Forbrugerrådet, og opgaven bygger på princippet om selvregulering. Det forudsættes altså, at branchen har en interesse i ’at holde orden i eget hus’ og derfor vil gribe ind, hvis reglerne ikke overholdes. Det er frivilligt for branchen at tage nævnets afgørelser til efterretning og nævnets eneste sanktionsmulighed er at ’udtale kritik’.

Nævnet skal blandt andet håndhæve disse bestemmelser:

§ 6 Markedsføring af alkohol må , uanset hvilken form den antager, aldrig rette sig mod børn og unge. Markedsføring må ikke anvende billeder, personer, tegneserier eller ikoner, der specielt appellerer til børn og unge.
§ 3, stk. 2 Markedsføring af alkohol må ikke opfordre til et stort eller umådeholdent forbrug
§ 4, stk. 3 Markedsføring må ikke give indtryk af at et vist forbrug kan give succes.

Læs mere på www.alkoholreklamenaevn.dk