Ny forskning: Alkohol mere skadelig end hårde stoffer

Udskriv

Britisk undersøgelse udfordrer alle gængse forestillinger om rusmidlers skadesvirkninger

 

En gruppe britiske forskere har udarbejdet en rangliste over tyve forskellige rusmidler efter graden af skadevirkninger. Undersøgelsen er offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift the Lancet. Forskergruppen har brugt en såkaldt multikriterie-model. Dette er en forbedret metode til at afveje talrige og til tider modstridende skadevirkninger op mod hinanden. Undersøgelsen er ment som en oplysende guide for politikere og beslutningstagere.  Den blev også lidt af en bombe under narkotika-debatten – også internationalt. Resultatet udfordrer nemlig alle gængse forestillinger om rusmidlers skadevirkninger.

Alkohol skader især andre
Mange opfatter ikke alkohol som særlig skadeligt, eller overhovedet som et rusmiddel. Men alkohol er et rusmiddel. Denne forskning viser endda at alkohol er et rusmiddel, der udkonkurrerer selv hårde stoffer, hvad skadevirkninger angår.
Vi taler meget om passiv rygning; og meget lidt om passiv druk. Men de skader det personlige alkoholforbrug påfører tredje person og samfundet vejer ifølge dette studie tungere end skaderne på den drikkende selv.

Ikke kun fysiske skader
Skaderne fra passiv druk vejer også betydelig tungere end skaderne fra passiv rygning. Med skader tænkes der ofte kun på fysiske skader, men et rusmiddel som fx alkohol afføder en bred vifte af skader. Studiet inddeler skaderne i to hovedgrupper: skader på brugeren samt skader på omgivelserne. Herefter inddeles de to hovedkategorier i tre undergrupper: fysiske, psykiske og sociale skader. Se listen med eksempler herunder.

SKADER PÅ BRUGEREN
Fysiske skader
Død forårsaget af rusmidler Overdosis, alkoholforgiftning med dødelig udgang.
Død relateret til rusmidler Livet forkortet af trafikuheld, selvmord, kræft, HIV.
Skader forårsaget af rusmidler Hjerteanfald, mavesår, skrumpelever, slagtilfælde.
Skader relateret til rusmidler Uønsket samleje, selvskadende adfærd, blodbårne vira.
Afhængighed Trang til at bruge rusmidlet trods uønskede virkninger.

Psykiske skader
Skader forårsaget af rusmidler Amfetamin-provokerede psykoser, ketamin-forgiftninger.
Skader relateret til rusmidler Ændringer af personlighed og adfærd.

Sociale skader
Tab af materielle værdier Indkomst, bolig, arbejde, uddannelse; plettet straffeattest, fængsling
Tab af sociale kontakter Skade på relationer til venner og familie.

SKADER PÅ OMGIVELSERNE
Tredje person Vold (pårørende, tilfældige), trafikuheld, skader på fostre, overførsel af blodbårne vira. 
Kriminalitet Berigelseskriminalitet, røverier.
Familie Opløsning af familier, pengeproblemer, konflikter, mistrivsel og omsorgssvigt af børn.
Samfund Forfald, skade på et lands indre sammenhængskraft og anseelse.
Økonomisk Direkte udgifter til sundhedsvæsen, politi, fængsler, sociale instanser, toldvæsen, forsikring. Indirekte udgifter fravær fra arbejdspladsen, tab af produktivitet.
Miljø Giftigt affald fra amfetaminproduktion, brugte kanyler, rydning af skove.
Internationalt Destabilisering af lande, international kriminalitet.

Udfordrer gængs klassificering
I England har placeringen af alkohol og tobak i den øverste skades-liga rokket ved den gængse rusmiddel klassifikation. Disse socialt acceptable og legale rusmidler bliver bedømt til at være væsentligt mere skadelige end Klasse A rusmidler som LSD og Ecstasy.  Professor Colin Blakemore fra forskergruppen udtaler:
”Vi håber, at politikere vil bide mærke i at denne rangering af rusmidler adskiller sig væsentligt fra klassifikationen i the Misuse of Drugs Act (Engelsk Lov). Alkohol og tobak bedømmes i vores forskning som mere skadelige end mange illegale stoffer.”

Udfordrer også gængs regulering
I Danmark er nogle rusmidler gjort ulovlige, andre, som alkohol, forsøges reguleret gennem skatter, afgifter, aldersgrænser for køb osv. Denne forskning rejser tvivl om reguleringen af fx alkohol står mål med graden af skader - som altså rammer sagesløse hårdere end noget andet rusmiddel. Der synes der at være et misforhold mellem vores meget liberale regulering af alkohol og de skader det forvolder. Noget tyder på at skaderne af dette stof er ekstra store, fordi reguleringen er så blød.

Kilde: Nutt et al.: Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis, www.thelancet.com Vol 376 November 6, 2010 1565

Denne artikel blev bragt i Magasinet RUS, 1/2011 - marts