Arbejdsløse har et større forbrug af rusmidler

Udskriv

Kontanthjælpsmodtagere drikker mere, ryger mere og ryger oftere hash, viser en ny undersøgelse fra TrygFonden og Statens Institut for Folkesundhed.

Ifølge undersøgelsen har hver tredje kontanthjælpsmodtager et alkoholproblem, mod hver fjerde lønmodtager, og flere end dobbelt så mange kontanthjælpsmodtagere som lønmodtagere har røget hash inden for det seneste år. Desuden er der dobbelt så mange rygere blandt kontanthjælpsmodtagerne som blandt lønmodtagerne.

Tallene stammer fra en screeningsundersøgelse blandt 213 borgere på Jobcenter Faxe og 447 borgere på Jobcenter Holbæk i maj 2010 og januar 2011.

Statens Institut for Folkesundheds skriver i sit nyhedsbrev, at undersøgelsen tegner et billede af kontanthjælpsmodtagerne som en særligt udsat gruppe af borgere, og at der en stor risiko for, at alkoholforbrug og hashrygning er en barriere for, at borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Se hele undersøgelsen på Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside