Brug loven til at holde de unge ædru

Udskriv

Et forbud mod salg af alkohol til unge under 18 år gavner alle. Vi forventer, at politikerne handler nu.

Det var fornyende og befriende, da Preben Rudiengaard, som ny formand for Folketingets Sundhedsudvalg, i medierne fremførte det kontroversielle og ambitiøse forslag: Intet salg af alkohol til unge under 18 år. Han argumenterede blandt andet på denne måde: ”Det kan godt være, at nogle unge er mere modne i dag end tidligere. Men der er altså stadig nogle unge, der ikke kan finde ud af det med alkohol, og så skal der sættes nogle regler op. Man har prøvet med forebyggelse og kampagner, og man har sagt, at det er forældrenes ansvar, men det har jo ikke hjulpet.”

Derfor skal danske unge hjælpes til at holde sig ædru. Det kan ske gennem forbud mod salg af alkohol til dem, der ikke er fyldt 18 år. Ikke kun på restauranter, men også i butikkerne.

Bedst med et spændende liv
Selvfølgelig er det bedst, hvis de unges liv gennem positive interesser, god uddannelse og aktivt socialt netværk er så spændende, at de ikke har behov for drikkefester i weekenderne eller ferierejser med indlagt druk. Det har også stor effekt, når forældrene melder klart ud, at deres børn og unge ikke skal drikke alkohol, fordi det er skadeligt. Ligeledes er det positivt, at Sundhedsstyrelsen hvert år kører uge 40-kampagnen med advarsler mod et for stort forbrug af alkohol.

Men oplysning behøver ikke at udelukke lovgivning. Nu er tiden kommet til, at vi ikke blot skal tale om, men også gøre noget for at reducere unges skadelige alkoholforbrug.

Mange unge drikker for meget
En halv million danskere drikker for meget. En stor del af dem er unge. Jo tidligere og jo mere de drikker, desto større er risikoen for, at de som voksne ikke alene får et alkoholmisbrug, men også et stofmisbrug. Det viser undersøgelser, og det siger rusmiddeleksperter.

Et overdrevent indtag af alkohol giver både fysiske og psykiske skader. Mange af disse skader er uoprettelige. Der tabes livsindhold. Liv forkortes. Vi har i Danmark bundrekord i middellevetid. Tilmed går et for højt alkoholforbrug ikke alene ud over den, der drikker, men også omgivelserne rammes, først og fremmest familien. Så et nej til salg af alkohol frem til 18 år vil helt klart gavne de unge. Og også samfundet som helhed.

Ikke bare for en sikkerheds skyld
Tidligere på året havde adm. direktør for De samvirkende købmænd, John Wagner, denne kommentar: “Der er risiko for, at det måske bare bliver en hovsaløsning med utilsigtede konsekvenser i form af mere stofmisbrug og flere butikstyverier”.

Men vi skal vel ikke bare for en sikkerheds skyld, formentlig teoretisk, lade 16 – 17-årige købe øl og spiritus i butikkerne?

Der vil utvivlsomt fortsat være unge under 18 år, der finder en vej til at skaffe sig alkohol, men det må aldrig blive en undskyldning for ikke at stramme loven. Det sunde valg skal gøres let. Det usunde valg skal være svært. Det vil for mange betyde et bedre ungdomsliv, bedre uddannelse og bedre sociale relationer. Kort sagt: Et sundere og bedre liv for den enkelte og alle omkring.

Vi skal have en lov
Vi er lige nu på vej til uge 40 og Sundhedsstyrelsens forebyggelseskampagne. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn under 16 år ikke drikker alkohol, og at unge drikker meget lidt - aldrig over fem genstande. Denne påvirkning af holdninger skal vi blive ved med. Men virkeligheden dokumenterer, at der skal mere til. I befolkningen er der flertal for lovgivning. Politikerne har ikke noget at vente på. Vi skal have en lov: Intet alkoholsalg til under 18-årige!