En genstand om dagen – gift eller medicin?

Udskriv

Modstridende ekspertudsagn om alkohols gavnlige eller skadelige effekt på helbredet præger debatten herhjemme.

’Det er bedre, at drikke alkohol end at lade være’ står der med store bogstaver i B.T. 7. april i år. En anerkendt forsker fra Rigshospitalet har ifølge avisen påvist, at et lille dagligt forbrug af alkohol virker forebyggende mod diabetes.
Også andre aviser bringer jævnligt artikler hvor højtstående forskere godtgør, at alkohol i små mængder er godt for helbredet. Ja, faktisk meget bedre for sundheden end slet intet forbrug.
Men udsagnene står i skarp kontrast til budskabet fra landets øverste sundhedsfaglige myndighed, Sundhedsstyrelsen.
Her skriver man på hjemmesiden og i kampagnematerialer, at alkohol er kræftfremkaldende og at der ikke er nogen nedre grænse under hvilken alkohol ikke øger risikoen for kræft. Dertil kommer ifølge styrelsen, at alkohol er medvirkende årsag til 60 forskellige sygdomme. Derfor skærpede man sidste år anbefalingerne til befolkningen med et nyt budskab om, at intet alkoholforbrug er risikofrit for helbredet. Samtidig blev der udmeldt en lavrisikogrænse på syv genstande om ugen for kvinder og fjorten genstande om ugen for mænd.
Drik ikke alkohol for din sundheds skyld, siger Sundhedsstyrelsen altså. Jo et lille alkoholforbrug er bedre en intet alkoholforbrug, siger eksperten i avisen, og mellem dem står borgeren og skal orientere sig.

Tvivl om forebyggende virkning
Særligt udsagnene om at alkohol forebygger hjertekarsygdomme, har været populære i medierne.  Der refereres til undersøgelser i forskellige befolkningsgrupper og lande, som har vist, at midaldrende og ældre mennesker med et moderat forbrug af alkohol har lavere risiko for at dø af hjertesygdomme end afholdende og storforbrugere af alkohol.
De seneste år har den dog også fået flere skud for boven. Senest fra en fransk undersøgelse, publiceret i European Journal of Clinical Nutrition. Undersøgelsen sår tvivl om, hvilke konklusioner man kan drage, når undersøgelser viser en bedre overlevelse ved et moderat forbrug af alkohol end ved afholdenhed. De hjerteforebyggende effekter kan vise sig kun at være tilsyneladende.
Studiet fra Sorbonne Universitetet i Paris peger på, at mønsteret ikke skyldes en hjertebeskyttende effekt i alkohol, men derimod at gruppen med et moderat forbrug generelt har et bedre helbred og lever et sundere liv end resten af befolkningen.

Forskel på forskning og anbefalinger
At alkohol er medvirkende årsag til mere end 60 forskellige sygdomme er en af de væsentlige årsager til, at Sundhedsstyrelsen sidste år skærpede anbefalingerne og præciserede genstandsgrænserne.
Specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen Kit Broholm mener derfor ikke, at det giver mening at tale om alkohol som sundt.
- Alkohol er kræftfremkaldende, og der er ingen nedre grænse, hvorunder det er risikofrit at drikke alkohol. Det er ikke hensigtsmæssigt at forebygge hjertesygdomme med et kræftfremkaldende stof. Vi har kost og motion, som gode sundhedsfremmende metoder til at forebygge hjertesygdomme, siger Kit Broholm.
Hun bekræfter, at forskning har vist, at et lille forbrug af alkohol har en forebyggende effekt over for hjerte-karsygdom, men forskningsresultater kan ikke omsættes direkte til råd om at drikke for helbredets skyld. Dertil er alkohol et alt for komplekst fænomen, siger Kit Broholm.
- Sundhedsstyrelsen skal som myndighed fremlægge den komplekse epidemiologiske viden om alkohol på en måde, så det bliver muligt for borgerne at vælge hvilken risiko, de ønsker at tage i forhold til alkohol. Sundhedsstyrelsen har derfor valgt at fremlægge et nuanceret budskab: alkohol er kræftfremkaldende og vil derfor altid være forbundet med en risiko. Hvis man ønsker at forebygge hjertesygdom er kost og motion sundhedsfremmende metoder til det. Hvis man er indstillet på at tage en lav risiko er 7/14 genstande om ugen grænsen. Hvis man er villig til at tage en høj risiko er 14/21 genstande om ugen grænsen, siger Kit Broholm. 

Alkohol er komplekst
I Statens Institut for Folkesundhed sidder en af de forskere, som ofte er blevet citeret for, at en genstand om dagen giver flere leveår end nul alkohol. Det er direktøren, professor Morten Grønbech, som forklarer, at han – når han bliver spurgt - svarer i overensstemmelse med sin overbevisning . Derfor optræder han med jævne mellemrum i pressen som fortaler for et lille dagligt forbrug af alkohol.  Selv om det kan skabe forvirring blandt landets forebyggere, at direktøren for Statens Institut for Folkesundhed taler  imod Sundhedsstyrelsens budskab, mener han ikke, det er et problem.
- Jeg ved ikke om budskaberne er så modstridende. Alkohol er mere komplekst end rygning og fysisk aktivitet. Der er ingen tvivl om, at det er bedre at bevæge sig, end det er at lade være. Og med rygning er det også meget enkelt, for det skal man slet ikke gøre. Med alkohol er det anderledes, for det har både nogle positive og nogle negative effekter, så derfor må budskabet også være mere komplekst, siger Morten Grønbæk.

Russisk roulette
Alkoholens gavnlige virkninger trækker tilsyneladende flere overskrifter end de skadelige, og det ærgrer Johan Damgaard Jensen, talsmand for Alkohol & Samfund-kampagnen.
- Aviserne holder liv i en myte om, at alkohol er sundt, og det er et populært budskab. Sandheden er bare, at danskerne drikker alt for meget, og selv om et lille forbrug måske gavner nogen i forhold til en enkelt sygdom, så skader det helbredet på mange andre måder, siger Johan Damgaard Jensen.
- Ingen ved, om de hører til den gruppe der har gavn af en lille smule alkohol, eller om de er blandt dem der bliver syge af det. Det her handler om, hvordan vi får flest mulige leveår med godt helbred, men man spiller russisk roulette, hvis man bruger alkohol til at opnå et godt helbred,  siger Johan Damgaard Jensen.

Artikel fra RUS 3/2011 - tema Den danske alkoholkultur