WHO advarer mod unges druk

Udskriv

International bekymring over unge danskeres overdrevne alkoholforbrug

Det er farligt at drikke så meget alkohol, som danske unge gør. Faktisk drikker de næsten dobbelt så meget som andre europæiske unge, viser tal fra WHO, Verdenssundhedsorganisationen.
Det får WHO til at ringe med alarmklokkerne, for deres undersøgelser viser også, at alkohol er den største dræber blandt de 15-29 årige i Europa. Dertil kommer, at tidlig alkoholdebut øger risikoen for afhængighed senere - og hjerneforskere er bekymrede for, hvad opløsningsmidlet ethanol/alkohol gør ved den unge og uudviklede hjerne.

Virkningsfuld forebyggelse
WHO efterlyser nu politiske initiativer som kan nedsætte forbruget blandt de unge. Virkningsfulde forebyggelseshåndtag er for eksempel  at sætte prisen op og ændre tidspunktet for, hvornår man starter med at drikke alkohol. Til Politiken.dk siger programdirektør Lars Møller fra WHO:

- Det vil være godt at øge skatterne, og en 18 års-grænse vil være et særdeles godt tiltag' .

Desuden anbefaler WHO, at de danske politikere formulerer en national alkoholstrategi, sådan som flere andre europæiske lande har.

Anbefalingerne til de danske politikere kommer i kølvandet på en WHO-EUROPA konference i begyndelsen af september. På konferencen vedtog deltagerlandene en række handlingsplaner for ikke-smitsomme sygdomme: alkohol, HIV/AIDS, medicin-resistent tb og antibiotisk resistens.
Læs mere om WHO's handlingplan, 'European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012-2016' på WHO's hjemmeside.